Logo SZS


Aktualności

SZS  Walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zwołał, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu, Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze członków Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka.

Charakter: Walne Zebranie Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze
Termin zebrania: 1 grudnia 2022 r. godzina 1700 (drugi termin godz. 1730).
Miejsce zebrania: Budynek przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich (aula III parter).
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

Proponowany przez Zarząd porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników oraz stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania
 4. Przyjęcie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór przewodniczącego Stowarzyszenia (zgłoszenie kandydatów, głosowanie).
 7. Wybór członków Zarządu (zgłoszenie kandydatów, głosowanie).
 8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej (zgłoszenie kandydatów, głosowanie).
 9. Wybór członków Kapituły Laur Ziemi Strzeleckiej (zgłoszenie kandydatów, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenie oraz składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Kapituły Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej.
 11. Przerwa na ukonstytuowanie się organów nowo wybranych władz Stowarzyszenia.
 12. Wystąpienie przewodniczącego Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja, sprawy różne
 14. Zakończenie Walnego Zebrania

(9-11-2022)


Kondolencje


(29-09-2022)
SZS  VIII Rajd Rowerowy SZS

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w VIII Rajdzie Rowerowym SZS.

Termin: sobota 3 września b. r.
Miejsce zbiórki: pl. Myśliwca, Strzelce Op. (przed Ratuszem).

Więcej  Więcej informacji na temat rajdu

(14-08-2022)

Od wielu lat udzielamy się społecznie dla dobra Ziemi Strzeleckiej, dla dobra Naszych Mieszkańców.

Strzelec


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
ul. Wałowa 5;
47-100 Strzelce Opolskie

Więcej


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka powstało w 1998 roku. Za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego.

Więcej

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Józef Kampa - przewodniczący;
 2. Hubert Waloszek - wiceprzewodniczący;
 3. Jan Bogusz - wiceprzewodniczący;
 4. Marek Życzyński - sekretarz;
 5. Marzena Staroszczyk - skarbnik;
 6. Danuta Urbaniak - członek;
 7. Renata Krawczyk - członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Anita Malżycka - przewodniczący;
 2. Sylwester Kaczmarek - sekretarz;
 3. Henryk Skowronek - członek.
Więcej

Radni Stowarzyszenia:

w Radzie Powiatu Strzeleckiego
 • Jan Zubek;
w Radzie Miejskiej w Strzelcach Op.
 • Gabriela Puzik (Przewodnicząca Rady),
 • Irena Kaczmarek (Wiceprzewodnicząca Rady),
 • Bogusław Farion,
 • Agnieszka Knopik,
 • Pelagia Ochwat,
 • Henryk Skowronek,
 • Danuta Urbaniak;
w Radzie Gminy Izbicko
 • Stanisław Litwin,
 • Bernadeta Wieliczko,
 • Renata Krawczyk,
 • Roman Larisz,
 • Jacek Kuhner,
 • Roman Kiklaisz,
 • Andrzej Nieświec.
Więcej

SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, zwołane przez Zarząd, zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, podsumowujący działalność Zarządu w 2021 roku.
Członkowie Stowarzyszania w głosowaniu jawnym przyjęli merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Ponadto, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za 2021 rok.
W drugiej części spotkania zebranym zostały przedstawione informacje o działalności Zarządu w pierwszej połowie 2022 roku oraz plan pracy na drugą część roku.Święto Narodowe

(1-07-2022)SZS  Walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu w dniu 13 czerwca 2022 roku, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.
Termin zebrania: 30 czerwca 2022 r. godzina 1700 (drugi termin godz. 1730).
Miejsce zebrania: Budynek przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich (aula III parter).
Charakter zebrania: Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

Proponowany przez Zarząd porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z działalności Zarządu za 2021 roku;
  2. finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 5. Przestawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2021 roku;
  2. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka za 2021 roku;
  3. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli;
  4. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 roku.
 9. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu w pierwszej połowie 2022 roku.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie spotkania.

(14-06-2022)
Info  Rocznicą Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe


Przedstawiciele Stowarzyszenia upamiętnili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy.

(5-05-2022)

  XXII Laury Ziemi Strzeleckiej

W dniu 23 kwietnia, z dwuletnim opóźnieniem spowodowanym pandemią, odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w XXII edycji "Laurów Ziemi Strzeleckiej".

Scena  Hejnaliści


Kapituła dokonała wyboru laureatów spośród 15 nominowanych:

Laureaci

Zarząd Stowarzyszenia przyznał dwie nagrody specjalne:

Scena  Hejnaliści

Młodzieżowy Laur Kompetencji jest kontynuacja realizowanego przez 18 lat „Lauru dla Najlepszego Gimnazjalisty”. Inicjatorem wyróżnień jest Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej we współpracy z gminami Powiatu Strzeleckiego. Nagroda ta wręczana jest tradycyjnie już w ramach Laurów Ziemi Strzeleckiej.
Stypendia te w wielu przypadkach to nie tylko docenienie sukcesów i aktywności uczniów, ale także początek do rozwijania swoich zdolności, talentów, przełamywania barier i sięgania po kolejne sukcesy na drodze rozwoju i kariery zawodowej.

Scena  Hejnaliści

Laureatami kompetencji za 2019 rok zostali wyróżnieni:

Laureaci

  więcej  Więcej informacji o laureatach

(23-04-2022)  XXII Laury Ziemi Strzeleckiej

W związku ze zniesieniem przez rząd obostrzeń pandemicznych, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 23 kwietnia b.r. wcześniej odroczonej uroczystości wręczenia wyróżnień w XXII edycji Laurów Ziemi Strzeleckiej.

Kapituła Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" jeszcze w marcu 2020 roku nominowała do nagrody:

   działalność społeczna:

 1. Jan Ploch – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie;
 2. Marek Życzyński – członek Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, członek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, były dyrektor GZOiW;
 3. Bogusław Barłóg – prezes Koła PTTK „Kamienie Szlachetne” Strzelce Opolskie.

   działalność sportowa:

 1. Maciej Walczak – siatkarz pochodzący ze Strzelec Opolskich, obecnie zawodnik ZAKSA Strzelce Op.;
 2. Jan Pastuch – działacz sportowy, wieloletni prezes LKS „Czarni Kalinów-Kalinowice;
 3. Ryszard Becella – prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy "Piast" w Strzelcach Opolskich, działacz sportowy oraz propagator sportu młodzieżowego.

   działalność kulturalna:

 1. Adriann Jarosz – poetka, nauczycielka, prezes Oddziału Związku Literatów Polskich;
 2. Roman Dethloff – twórca ludowy, rzeźbiarz, animator kultury, dokumentalista historii lokalnej;
 3. Barbara Prochownik-Malewska, animatorka kultury, założycielka Zespół Pieśni i Tańca Strzelce, solistka w zespole VIVA LA MUSICA.

   działalność wychowawcza:

 1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – działająca przy Ochotnicza Straż Pożarna w Szymiszowie,
 2. Małgorzata Kucharska emerytowana instruktorka tańca w Strzeleckim Domu Kultury, prowadzi Zespół Taneczny KLIK ,
 3. Zbigniew Babski – przewodniczący Strzeleckiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, pomysłodawca rad młodzieżowych w województwie opolskim.

   działalność gospodarcza:

 1. Zimmermann Haus Sp. z o. o. Sp. K. – producent energooszczędnych domów szkieletowych,
 2. Gabriela i Jan Patołowie – właściciele Restauracji „U Jana” w Warmątowicach,
 3. Kapica Sp. z o. o. – producent stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, aluminium i drewna.
  więcej  Informacje o nominowanych w XXII edycji konkursu

18-04-2022)

Życzenia

(15-04-2022)Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor