Logo SZS


Aktualności

  "Walentynkowy wieczór na lodowisku dla par"

W piątek 15 lutego b. r. Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka razem z Strzeleckim Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Lokalnej, Strzelecką Spółdzielnią Socjalną oraz referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego zorganizowały kolejna imprezę rekreacyjno-sportowa, tym razem na lodowisku "Biały Orlik" przy szkole podstawowej nr 7.
Imprezą zainteresowała się spora grupa chętnych do zabawy łyżwiarzy, dla których przygotowano kilka ciekawych konkurencji sprawnościowych oraz quiz wiedzy o sportach zimowych. Pary łyżwiarskie rywalizowały między innymi w „przejeździe z łopatą do odśnieżania”, „slalomie hokejowym”, „zbieraniu serduszek”, „mini curlingu z czajnikami” oraz „jeździe figurowej”. W quizie można było popisać się znajomością sportów zimowych. Każda konkurencja była punktowana a trzy osoby które zdobyła łącznie największą ilość punktów została nagrodzona. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali drobne upominki oraz mogli skorzystać z darmowego, ciepłego posiłku, przygotowanego i serwowanego przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną. Nagrody dla zwycięzców oraz drobne souveniry ufundował Burmistrza Strzelec Opolskich.

Walentynkowy wieczór na lodo   Walentynkowy wieczór na lodo

Walentynkowy wieczór na lodo   Walentynkowy wieczór na lodo


(16-02-2019)  "Zimowy mityng rekreacyjno-sportowy"

Na zakończenie ferii zimowych, w niedzielę 10 lutego b.r., na górce „Kaśka” w Dużym Parku odbył się „Zimowy mityng rekreacyjno-sportowy dla rodzin”. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wspólnie ze Strzeleckim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, Strzelecka Spółdzielnia Socjalna oraz referatem Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. Zostały ona również objęte Honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
Do zabawy zgłosiło się 21 par, które rywalizowały w czterech różnych konkursach sprawnościowych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, a par najwyżej sklasyfikowane otrzymały dodatkowe nagrody, ufundowane przez Burmistrza. Organizatorzy zapewnili także zawodnikom jak i kibicom gorący poczęstunek.Mityng na stoku Kaśka   Mityng na stoku Kaśka

(11-02-2019)
Od wielu lat udzielamy się społecznie dla dobra Ziemi Strzeleckiej, dla dobra Naszych Mieszkańców.

Strzelec


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
ul. Wałowa 5;
47-100 Strzelce Opolskie

Więcej


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka powstało w 1998 roku. Za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego.

Więcej

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Józef Kampa - przewodniczący;
 2. Hubert Waloszek - wiceprzewodniczący;
 3. Jan Bogusz - wiceprzewodniczący;
 4. Marek Życzyński - sekretarz;
 5. Marzena Staroszczyk - skarbnik;
 6. Danuta Urbaniak - członek;
 7. Renata Krawczyk - członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Anita Malżycka - przewodniczący;
 2. Sylwester Kaczmarek - sekretarz;
 3. Henryk Skowronek - członek.
Więcej

Radni Stowarzyszenia:

w Radzie Powiatu Strzeleckiego
 • Jan Zubek;
w Radzie Miejskiej w Strzelcach Op.
 • Gabriela Puzik (Przewodnicząca Rady),
 • Irena Kaczmarek (Wiceprzewodnicząca Rady),
 • Bogusław Farion,
 • Agnieszka Knopik,
 • Pelagia Ochwat,
 • Henryk Skowronek,
 • Danuta Urbaniak;
w Radzie Gminy Izbicko
 • Stanisław Litwin,
 • Bernadeta Wieliczko,
 • Renata Krawczyk,
 • Roman Larisz,
 • Jacek Kuhner,
 • Roman Kiklaisz,
 • Andrzej Nieświec.
Więcej

  Imprezy dla mieszkańców Strzelec Opolskich

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka przygotowała dla zainteresowanych strzelczan dwie propozycje spędzenia wolnego wieczoru. W najbliższym czasie zostaną zorganizowane:

Imprezy mają charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników (decyduje kolejność zgłoszenia). Zainteresowanie pary mogą zgłosić swój udział drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl wskazując: imiona i nazwiska osób (pary) oraz nazwę imprezy. Będzie także możliwość zapisania się w dniu imprezy, na piętnaście minut przed rozpoczęciem

Organizatorzy zapewniają gorący poczęstunek dla wszystkich, a dla najlepszych nagrody i suweniry.

Współorganizatorami są:
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej
Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna

Impreza została objęta "Honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich"

  Plakat informacyjny - Zimowy mityng rekreacyjno-sportowy w Parku

  Plakat informacyjny - Walentynkowy wieczór na lodowisku

  Regulamin imprez (dokument pdf)


(5-02-2018)
Symbol-Laury  XIX Laury Ziemi Strzeleckiej

Zarząd Stowarzyszenia ogłosił XXI edycję konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej". Mieszkańcy powiatu strzeleckiego mogą zgłaszać kandydatury do nagrody za 2018 rok w pięciu kategoriach:
• działalności społecznej,
• działalności gospodarczej,
• działalności wychowawczej,
• działalności kulturalnej,
• działalności sportowej.
Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/przedsiębiorstwa/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku, w związku z prowadzonym konkursem.
Zgłoszenie można złożyć osobiści lub przekazać pocztą na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ul. Wałowa 5, 47–100 Strzelce Op., bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: zarzad@strzelceopolskie.pl, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”
Termin składania zgłoszeń upływa 20 marca 2019 r. o godz. 15 00)

pdf  Ogłoszenie o konkursie Laury Ziemi Strzeleckiej (dokument pdf )


Wzór zgłaszania kandydatury do Konkurs „Laury Ziemi Strzeleckiej”

pdf  Wzór zgłoszenia(dokument pdf)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument doc)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument odt)

(28-01-2019)Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor Uaktualniono: 16-02-2019 (Hubert Waloszek)