Logo SZS


Aktualności

SZS  VIII Rajd Rowerowy SZS

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w VIII Rajdzie Rowerowym SZS.

Termin: sobota 3 września b. r.
Miejsce zbiórki: pl. Myśliwca, Strzelce Op. (przed Ratuszem).

Więcej  Więcej informacji na temat rajdu

(14-08-2022)
SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, zwołane przez Zarząd, zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, podsumowujący działalność Zarządu w 2021 roku.
Członkowie Stowarzyszania w głosowaniu jawnym przyjęli merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Ponadto, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za 2021 rok.
W drugiej części spotkania zebranym zostały przedstawione informacje o działalności Zarządu w pierwszej połowie 2022 roku oraz plan pracy na drugą część roku.

Święto Narodowe

(1-07-2022)
SZS  Walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu w dniu 13 czerwca 2022 roku, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.
Termin zebrania: 30 czerwca 2022 r. godzina 1700 (drugi termin godz. 1730).
Miejsce zebrania: Budynek przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich (aula III parter).
Charakter zebrania: Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

Proponowany przez Zarząd porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z działalności Zarządu za 2021 roku;
  2. finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 5. Przestawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2021 roku;
  2. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka za 2021 roku;
  3. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli;
  4. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 roku.
 9. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu w pierwszej połowie 2022 roku.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie spotkania.

(14-06-2022)
Info  Rocznicą Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe


Przedstawiciele Stowarzyszenia upamiętnili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy.

(5-05-2022)

  XXII Laury Ziemi Strzeleckiej

W dniu 23 kwietnia, z dwuletnim opóźnieniem spowodowanym pandemią, odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w XXII edycji "Laurów Ziemi Strzeleckiej".

Scena  Hejnaliści


Kapituła dokonała wyboru laureatów spośród 15 nominowanych:


Od wielu lat udzielamy się społecznie dla dobra Ziemi Strzeleckiej, dla dobra Naszych Mieszkańców.

Strzelec


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
ul. Wałowa 5;
47-100 Strzelce Opolskie

Więcej


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka powstało w 1998 roku. Za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego.

Więcej

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Józef Kampa - przewodniczący;
 2. Hubert Waloszek - wiceprzewodniczący;
 3. Jan Bogusz - wiceprzewodniczący;
 4. Marek Życzyński - sekretarz;
 5. Marzena Staroszczyk - skarbnik;
 6. Danuta Urbaniak - członek;
 7. Renata Krawczyk - członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Anita Malżycka - przewodniczący;
 2. Sylwester Kaczmarek - sekretarz;
 3. Henryk Skowronek - członek.
Więcej

Radni Stowarzyszenia:

w Radzie Powiatu Strzeleckiego
 • Jan Zubek;
w Radzie Miejskiej w Strzelcach Op.
 • Gabriela Puzik (Przewodnicząca Rady),
 • Irena Kaczmarek (Wiceprzewodnicząca Rady),
 • Bogusław Farion,
 • Agnieszka Knopik,
 • Pelagia Ochwat,
 • Henryk Skowronek,
 • Danuta Urbaniak;
w Radzie Gminy Izbicko
 • Stanisław Litwin,
 • Bernadeta Wieliczko,
 • Renata Krawczyk,
 • Roman Larisz,
 • Jacek Kuhner,
 • Roman Kiklaisz,
 • Andrzej Nieświec.
Więcej

Laureaci

Zarząd Stowarzyszenia przyznał dwie nagrody specjalne:

Scena  Hejnaliści

Młodzieżowy Laur Kompetencji jest kontynuacja realizowanego przez 18 lat „Lauru dla Najlepszego Gimnazjalisty”. Inicjatorem wyróżnień jest Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej we współpracy z gminami Powiatu Strzeleckiego. Nagroda ta wręczana jest tradycyjnie już w ramach Laurów Ziemi Strzeleckiej.
Stypendia te w wielu przypadkach to nie tylko docenienie sukcesów i aktywności uczniów, ale także początek do rozwijania swoich zdolności, talentów, przełamywania barier i sięgania po kolejne sukcesy na drodze rozwoju i kariery zawodowej.

Scena  Hejnaliści

Laureatami kompetencji za 2019 rok zostali wyróżnieni:

Laureaci

  więcej  Więcej informacji o laureatach

(23-04-2022)  XXII Laury Ziemi Strzeleckiej

W związku ze zniesieniem przez rząd obostrzeń pandemicznych, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 23 kwietnia b.r. wcześniej odroczonej uroczystości wręczenia wyróżnień w XXII edycji Laurów Ziemi Strzeleckiej.

Kapituła Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" jeszcze w marcu 2020 roku nominowała do nagrody:

   działalność społeczna:

 1. Jan Ploch – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie;
 2. Marek Życzyński – członek Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, członek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, były dyrektor GZOiW;
 3. Bogusław Barłóg – prezes Koła PTTK „Kamienie Szlachetne” Strzelce Opolskie.

   działalność sportowa:

 1. Maciej Walczak – siatkarz pochodzący ze Strzelec Opolskich, obecnie zawodnik ZAKSA Strzelce Op.;
 2. Jan Pastuch – działacz sportowy, wieloletni prezes LKS „Czarni Kalinów-Kalinowice;
 3. Ryszard Becella – prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy "Piast" w Strzelcach Opolskich, działacz sportowy oraz propagator sportu młodzieżowego.

   działalność kulturalna:

 1. Adriann Jarosz – poetka, nauczycielka, prezes Oddziału Związku Literatów Polskich;
 2. Roman Dethloff – twórca ludowy, rzeźbiarz, animator kultury, dokumentalista historii lokalnej;
 3. Barbara Prochownik-Malewska, animatorka kultury, założycielka Zespół Pieśni i Tańca Strzelce, solistka w zespole VIVA LA MUSICA.

   działalność wychowawcza:

 1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – działająca przy Ochotnicza Straż Pożarna w Szymiszowie,
 2. Małgorzata Kucharska emerytowana instruktorka tańca w Strzeleckim Domu Kultury, prowadzi Zespół Taneczny KLIK ,
 3. Zbigniew Babski – przewodniczący Strzeleckiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, pomysłodawca rad młodzieżowych w województwie opolskim.

   działalność gospodarcza:

 1. Zimmermann Haus Sp. z o. o. Sp. K. – producent energooszczędnych domów szkieletowych,
 2. Gabriela i Jan Patołowie – właściciele Restauracji „U Jana” w Warmątowicach,
 3. Kapica Sp. z o. o. – producent stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, aluminium i drewna.
  więcej  Informacje o nominowanych w XXII edycji konkursu

18-04-2022)

Życzenia

(15-04-2022)Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor