Logo SZS


Aktualności

SZS Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka 1998–2023. Spotkanie z Generałem Mieczysławem Bieńkiem

W dniu 16 stycznia b.r. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował dla członków i sympatyków noworoczne spotkanie z Gen. Mieczysławem Bieńkiem. Była to zarazem inauguracja obchodów 25-lecia powstania Stowarzyszenia.
Generał prof. dr. Mieczysław Bieniek to absolwent między innymi Akademii Sztabu Generalnego, studiów podyplomowych w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii oraz studiów zarządzania zasobami obronnymi w Monterey w Stanach Zjednoczonych. Był doradcą Ministrów Obrony Narodowej Polski oraz zastępcą dowódcy strategicznego NATO. Od 2014 roku jest Honorowym Obywatelem Strzelec Opolskich. W 2009 roku otrzymała nagrodę specjalną Laur Ziemi Strzeleckiej.
Generał wygłosił wykład pt. „Współczesna sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle wojny na Ukrainie”. Poruszył w nim temat współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i globalnego, w szczególności w kontekście trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. Profesjonalna i głęboka analiza, niepozbawiona wątków osobistych jak i humorystycznych, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zebranych gości. Była również okazja zadania bezpośrednich pytań prelegentowi.
Ponieważ spotkanie miało również charakter świąteczno-noworoczny zakończone zostało wspólnym kolędowaniem.

Wykład  Wykład

Podziękowania  Kolęndowanie

(17-01-2023)Symbol-Laury  XXIII Laury Ziemi Strzeleckiej

Zarząd Stowarzyszenia ogłosił XXIII edycję konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej". Mieszkańcy powiatu strzeleckiego mogą zgłaszać kandydatury do nagrody za 2022 rok w pięciu kategoriach:
• działalności społecznej,
• działalności gospodarczej,
• działalności wychowawczej,
• działalności kulturalnej,
• działalności sportowej.
Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/przedsiębiorstwa/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku, w związku z prowadzonym konkursem.
Zgłoszenie można złożyć osobiści lub przekazać pocztą na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ul. Wałowa 5, 47–100 Strzelce Op., bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: zarzad@ziemiastrzelecka.pl, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”
Termin składania zgłoszeń upływa 20 marca 2023 r. o godz. 1400)

pdf  Ogłoszenie o konkursie Laury Ziemi Strzeleckiej (dokument pdf )


Wzór zgłaszania kandydatury do Konkurs „Laury Ziemi Strzeleckiej”

pdf  Wzór zgłoszenia(dokument pdf)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument docx)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument odt)

(17-01-2023)
Od wielu lat udzielamy się społecznie dla dobra Ziemi Strzeleckiej, dla dobra Naszych Mieszkańców.

Strzelec


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
ul. Wałowa 5;
47-100 Strzelce Opolskie

Więcej


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka powstało w 1998 roku. Za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego.

Więcej

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Józef Kampa - przewodniczący;
 2. Jan Bogusz - wiceprzewodniczący;
 3. Hubert Waloszek;
 4. Irena Kaczmarek - skarbnik;
 5. Marzenna Staroszczyk - sekretarz;
 6. Danuta Urbaniak;
 7. Marek Życzyński.

Komisja Rewizyjna:

 1. Anita Malżycka - przewodnicząca;
 2. Sylwester Kaczmarek - sekretarz;
 3. Adam Tokarz - członek.
Więcej

Radni Stowarzyszenia:

w Radzie Powiatu Strzeleckiego
 • Jan Zubek;
w Radzie Miejskiej w Strzelcach Op.
 • Gabriela Puzik (Przewodnicząca Rady),
 • Irena Kaczmarek (Wiceprzewodnicząca Rady),
 • Bogusław Farion,
 • Agnieszka Knopik,
 • Pelagia Ochwat,
 • Henryk Skowronek,
 • Danuta Urbaniak;
w Radzie Gminy Izbicko
 • Stanisław Litwin,
 • Bernadeta Wieliczko,
 • Renata Krawczyk,
 • Roman Larisz,
 • Jacek Kuhner,
 • Roman Kiklaisz,
 • Andrzej Nieświec.
Więcej

SZS  Zarząd Stowarzyszenia

W dniu 11 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkania Zarządu w nowym składzie (wybranym przez Walne Zabranie Stowarzyszania w dniu 1 grudnia 2022), na którym ukonstytuował się jego skład:
• wiceprzewodniczący: Jan Bogusz i Hubert Waloszek;
• skarbnik: Irena Kaczmarek;
• sekretarz: Marzenna Staroszczyk;
• członkowie: Danuta Urbaniak i Marek Życzyński.
Zarząd przyjął również wstępny program obchodów 25-lecia Stowarzyszenia oraz podjął decyzję o ogłoszeniu XXIII edy6cji konkursu „Laury Ziemi Strzeleckiej”.

W tym dniu odbyło się również pierwsze spotkanie Kapituły nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej, na którym wybrano na przewodniczącą – Irenę Kaczmarek oraz na wiceprzewodniczącego – Andrzeja Wróbel.

Skład Komisji Rewizyjnej ukonstytuował się w dniu 1 grudnia 2022 roku:
• przewodnicząca: Anita Malżycka;
• sekretarz: Sylwester Kaczmarek;
• członek: Adam Tokarz;

(12-01-2023)


Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor