Logo SZS

I Rajd Rowerowy SZS 2015

Rajd Rowerowy SZS 2015Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka organizuje w dniu 29 sierpnia 2015 roku rajd rowerowy. Celem rajdu jest promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców ziemi strzeleckiej oraz popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego spędzania czasu wolnego. Dodatkowo Organizatorzy oczekują, że udział w rajdzie wpłynie na podnoszenie świadomości ekologicznej, pozwoli lepiej poznać walory turystyczno-krajobrazowych ziemi strzeleckiej oraz przyczyni się do popularyzacji idei europejskości.Trasa rowerowej przejażdżki, o długości ok. 45 km, przebiegać będzie od Strzelec do Zawadzkiego i z  powrotem. W ramach imprezy zaplanowany jest zwiedzanie Izby Leśno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz piknik z konkursami na terenie przy Leśniczówce Jaźwin.

Na organizację wycieczki Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Fundacji Górażdże Aktywni w Regionie w roku 2015. Impreza została objęta przez Burmistrza Strzelec Opolskich Honorowym Patronatem a znaczącą pomoc w jej organizowaniu udzieliło Nadleśnictwo Zawadzkie.

Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Planuje się, że w rajdzie weźmie udział do 50 osób (decyduje kolejność zgłoszenia). Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

Zbiórka na placu Myśliwca, przed Ratuszem o godzinie 930, wyjazd o godzinie 1000.

Zainteresowani udziałem mogą przesłać kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną (zarzad@ziemiastrzelecka.pl) bądź złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Regulamin wraz formularzem zgłoszeniowym poniżej.

  Regulamin Rajdu(dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument Open Office)

  Karta zgłoszeniowa (dokument MS Word)

  Planowana trasa rajdu(dokument pdf )

  Kodeks Drogowy_(fragmenty) (dokument pdf)
Ubezpieczenie

Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym uczestnikom rajdu ubezpieczenie:
Wojażer -PZU Pomoc w Podróży
Data początkowa ubezpieczenia: 29 sierpnia 2015
Data końcowa ubezpieczenia: 29 sierpnia 2015
Liczba dni ubezpieczenia: 1
Rodzaj umowy: zbiorowa imienna z listą osób
Suma ubezpieczenia pakiet podstawowy: 2 000 zł Koszty leczenie i assistance
Pakiet rozszerzony
Pakiet rowerzysta
Suma ubezpieczenia NWW: 20 000 zł
Suma gwarancyjna OC w życiu prywatnym: 20 000 zł

  Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Wojażer(dokument pdf )
Lista uczestników rajdu


L.p. Imię Nazwisko
1. Bożena Barłóg
2. Bogusław Barłóg
3. Barbara Janson
4. Weronika Janson
5. Grażyna Odya
6. Manuela Kuchta
7. Małgorzata Woźniak
8. Mirosław Woźniak
9. Maria Mielnik-Pyszczorska
10. Andrzej Świstak
11. Maria Topolska
12. Bolesław Topolski
13. Maria Rychlik
14. Marianna Kunach
15. Sylwia Safian
16. Zbigniew Safian
17. Marek Fijałkowski
18. Teresa Sołga
19. Bogusław Farion
20. Jerzy Borowski
21. Jolanta Szczepanik
22. Sebastian Szczepanik
23. Anna Tokarz
24. Adam Tokarz
25. Grzegorz Nowak
26. Tadeusz Krajewski
27. Danuta Szulc
28. Gerard Szulc
29. Tadeusz Gawłowski
30. Ingryda Golicz
31. Jarosław Golicz
32. Gabriela Mijas
33. Marek Skrzypulec
34. Joanna Kampa
35. Józef Kampa
36. Jan Bogusz
37. Marek Życzyński
38. Hubert Waloszek
39. Irena Urszula Sznabel
40. Marian Sznabel
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Organizator:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka


SZS - logoWspółfinansowanie (w ramach tzw. Małego Grantu na 2015 rok):

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie w roku 2015
ul. Cementowa 1, Chorula; 47-316 Górażdże
www.aktywniwregionie.pl

SZS - logoPatronat Honorowy:

Burmistrz Strzelec Opolskich
pl. Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Opolskie
www.strzelceopolskie.pl


Strzelce Op.

Pomoc w organizacji:

Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl


Strzelce Op.

Pomoc w organizacji (zapewnienie serwisu technicznego):

CAR-MOT
Salon Rowerowy, Skutery
ul. Plac Targowy 4, 47-100 Strzelce Opolskie
http://carmot.pl/


CAR-MOT Strzelce Opolskie

Salon Rowerowy, SkuteryPasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)