Logo SZS


Władze Stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem władzami Stowarzyszenia są:

Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i jest pełniona społecznie.

Zarząd Stowarzyszenia w szczególności:

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia: reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, zwołuje posiedzenia Zarządu, organizuje prace Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.


Aktualne Władze Stowarzyszenia (kadencja 2018-2022).

Od 19 listopada 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie:

Natomiast Komisja Rewizyjna od 19 listopada 2018 roku pracuje w składzie:


Władze Stowarzyszenia w kadencja 2014-2018

Od 22 maja 2014 r. do 19 listopada 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie:


Komisja Rewizyjna w okresie od 22 maja 2014 r. do 19 listopada 2018 r. pracowała w składzie:Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 30-11-2018 (Hubert Waloszek)