Logo SZS


Radni Stowarzyszenia

Radni reprezentujący Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka w organach samorządowych

W obecnej kadencji samorządowej (2018-2023) Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka posiada swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu Strzeleckiego (1), w Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich (7) oraz w Radzie Gminy Izbicko (7).

Do Rady Powiatu Strzeleckiego został wybrany Jan Zubek. Pełni on również funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu.

Do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zostali wybrani:

Natomiast do Rady Gminy Izbicko zostali wybrani:

Ponadto na Burmistrza Strzelec Opolskich został wybrany Tadeusz Goc, którego kandydatura została zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Strzelecka, popieranych przez Stowarzyszenie i współtworzony przez członków Stowarzyszenia.

Mandat radnego z listy KWW Ziemia Strzelecka uzyskali również: do Rady Powiatu - Piotr Szuba i Dariusz Bolechowski oraz do Rady Miejskiej w Strzelcach Op. - Marek Zarębski, Danuta Foryt, Antoni Karecki oraz Bernard Kusidło.
Liczący 11 członków Klub Ziemia Strzelecka stanowią większość w Radzie Miejskiej. Przewodniczącą Rady została Gabriela Puzik, natomiast wiceprzewodniczącymi: Irena Kaczmarek i Antoni Karecki.


Radni kadencji 2014-2018, którzy uzyskali mandat z list Stowarzyszenia lub popieranych przez Stowarzyszenie.


Radnymi Rady Powiatu Strzeleckiego zostali:


Do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich wybrani zostali:


Do Rady Gminy Izbicko wybrani zostali:


Funkcje jakie pełnią w Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich radni popierani przez Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka:

Radni kadencji 2010-2014, którzy uzyskali mandat z list Stowarzyszenia lub popieranych przez Stowarzyszenie.


Radnymi Rady Powiatu Strzeleckiego zostali:


Do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich wybrani zostali:Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 30-11-2018 (Hubert Waloszek)