Logo SZS

Działalność Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego. Za podstawę swego działania w wymiarze społecznym Stowarzyszenie uznaje zasadę równości, otwartości i tolerancji.


Szczegółowe cele działalności Stowarzyszenia:

 1. rozwój demokracji i samorządności lokalnej,
 2. działania na rzecz zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców gminy i regionu,
 3. wspieranie rozwoju gospodarczego regionu,
 4. tworzenie warunków dla rozwoju oświaty lokalnej,
 5. wspieranie rozwoju kultury regionalnej,
 6. wspieranie działań mających na celu tworzenie infrastruktury komunalnej i budownictwa mieszkaniowego oraz ochronę środowiska,
 7. wspieranie współpracy ponadgminnej,
 8. popularyzacja idei europejskości,
 9. współpraca z organizacjami samorządowymi i społecznymi oraz innymi instytucjami prawnie działającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 10. promowanie podmiotów i osób fizycznych zasłużonych dla Ziemi Strzeleckiej.Obszary aktywności Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka


Aktualny program Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka posiada szczegółowy program działań dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018. Program ten prezentowany był mieszkańcom gminy w czasie kampanii wyborczej jesienią 2014 roku.

Więcej Program Stowarzyszenia dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2018

Więcej Program Stowarzyszenia dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2018


Laury Ziemi Strzeleckiej

Nagroda Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka ustanowiona została w dniu 14 grudnia 1998 roku na Walnym Zebraniu Członków. Poprzez tę Nagrodę Stowarzyszenie chce wyrazić uznanie dla ludzkiej aktywności i ofiarności, dla ekonomicznych i społecznych sukcesów firm Ziemi Strzeleckiej.
Nagrodę przyznajemy w pięciu kategoriach:

 1. działalność społeczna,
 2. działalność gospodarcza,
 3. działalność wychowawcza,
 4. działalność kulturalna,
 5. działalność sportowa.

Przyznawanie Nagrody sprzyja promocji osób i środowisk, które mają wybitne osiągnięcia, a o których już w sąsiedniej miejscowości często nikt nie wie, sprzyja rozwijaniu lokalnej aktywności i identyfikowaniu się mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania.
Nagroda Laur Ziemi Strzeleckiej, czemu nikt nie może zaprzeczyć, ma już swoje stałe miejsce w życiu naszego regionu. Dodać należy, że jest to duży wysiłek organizacyjny i finansowy dla Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka.
Od II edycji ustanowiona została również kategoria specjalna, która została przeznaczona dla osób, organizacji i instytucji z zagranicy. Nagroda w tej kategorii przyznawana jest przede wszystkim za działania charytatywne, ekologiczne, gospodarcze, edukacyjne prowadzone na rzecz mieszkańców Ziemi Strzeleckiej, jak również za wszystkie te działania, które prowadzą do porozumienia między narodami.
To zaszczytne wyróżnienie przyznaje we wszystkich kategoriach Kapituła Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej.


Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)