Logo SZS

Działalność Stowarzyszenia

Programy Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka dla Gminy Strzelce Opolskie i Powiatu Strzeleckiego.

Stowarzyszenie za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój Gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego Regionu Opolskiego. Tak stanowi § 7 ust. 1 Statutu. Aby misja ta mogła być realizowana wymagane jest aktywne uczestnictwo organów Stowarzyszenia jego członków, w działaniach na rzecz samorządu gminnego i powiatowego. Działania takie zawsze muszą być rozważne, realne i konsekwentne. Ważnym zatem jest posiadanie dobrze przemyślanych programów. Stowarzyszenie przystępując do kolejnych samorządowych wyborów przygotowuje odpowiednie programy, by później je konsekwentnie realizować. Nieprzerwanie od 1998 roku członkowie Stowarzyszenia współdecydują o kierunkach rozwoju Gminy Strzelce Opolskie.

Aktualne programy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka posiada szczegółowy program działań dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018. Program ten prezentowany był mieszkańcom gminy w czasie kampanii wyborczej jesienią 2014 roku a obecnie konsekwentnie realizowany.


 Więcej Program Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka dla Gminy Strzelce Op. na lata 2014-2018


 Więcej Program Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2018Programy poprzedniej kadencji

W kadencji 2010-2014 Stowarzyszeniu udało się w większości zrealizować planowane przedsięwzięcia.
Przyjęty do realizacji program:


 Więcej Program Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka dla Gminy Strzelce Op. na lata 2010-2014


 Więcej Program Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2010-2014


Sprawozdanie z realizacji programu


 Więcej Podsumowanie kadencji 2010-2014Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)