Logo SZS


Program dla Gminy Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka posiada szczegółowy program działań dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018. Program ten prezentowany był mieszkańcom gminy w czasie kampanii wyborczej jesienią 2014 roku.

Program Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 - 2018

Rozwój naszej Małej Ojczyzny wymaga działań konkretnych, długofalowych i przemyślanych. Będziemy je - wspólnie ze społeczeństwem – określać i realizować. Przyświeca nam jeden cel:
Wszystko co najlepsze, rozum i serce Ziemi Strzeleckiej.
1. Gospodarka.
     Będziemy kontynuować starania o dalszy rozwój gospodarczy Gminy, poprzez:

2. Kapitał społeczny.
    Będziemy dbać o wzrost poziomu życia mieszkańców naszej Gminy, poprzez:

3. Budownictwo mieszkaniowe.
    Będziemy dbać o realizację potrzeb mieszkaniowych w naszej Gminie, poprzez:

4. Edukacja.
    Będziemy kontynuować działania ukierunkowane na rozwój edukacji gminnej poprzez:

5. Bezpieczeństwo.
    Będziemy dbać o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców poprzez:

6. Kultura, turystyka i sport.
    Będziemy dbać o wypoczynek i rekreację mieszkańców Gminy, poprzez:

7. Środowisko.
    Będziemy dbać o czystość naszej Gminy, poprzez:Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)