Logo SZS

Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej"

Nagroda Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka ustanowiona została w dniu 14 grudnia 1998 roku na Walnym Zebraniu Członków. Poprzez tę Nagrodę Stowarzyszenie chce wyrazić uznanie dla ludzkiej aktywności i ofiarności, dla ekonomicznych i społecznych sukcesów firm Ziemi Strzeleckiej.
Nagrodę przyznajemy w pięciu kategoriach:

Przyznawanie Nagrody sprzyja promocji osób i środowisk, które mają wybitne osiągnięcia, a o których już w sąsiedniej miejscowości często nikt nie wie, sprzyja rozwijaniu lokalnej aktywności i identyfikowaniu się mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania.
Nagroda Laur Ziemi Strzeleckiej, ma już swoje stałe miejsce w życiu naszego regionu. Organizacja przedsięwzięcia to duży wysiłek organizacyjny i finansowy dla Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka.
Od II edycji ustanowiona została również kategoria specjalna, która została przeznaczona dla osób, organizacji i instytucji. Nagroda w tej kategorii przyznawana jest przede wszystkim za działania charytatywne, ekologiczne, gospodarcze, edukacyjne prowadzone na rzecz mieszkańców Ziemi Strzeleckiej, jak również za wszystkie te działania, które prowadzą do porozumienia między narodami.
To zaszczytne wyróżnienie przyznaje we wszystkich kategoriach Kapituła Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej.


Laureaci nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej"Edycja XXII (za 2019 rok)

działalność społeczna: Bogusław Barłóg,
działalność sportowa: Ryszard Becella,
działalność kulturalna: Roman Dethloff,
działalność wychowawcza: Zbigniew Babski,
działalność gospodarcza: Gabriela i Jan Patołowie,
Nagroda specjalna: Stefan Gełdon - animator kultury oraz Tetianie Hradiuk - burmistrz miasta Tyśmienica na Ukrainie.

Sylwetki Laureatów nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2019 rok
Nominowani do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2019 rokEdycja XXI (za 2018 rok)

działalność społeczna: Jan Czanguleit,
działalność sportowa: Piotr Ratajczak,
działalność kulturalna: Ks. dr Rudolf Nieszwiec,
działalność wychowawcza: Piotr Michalik,
działalność gospodarcza: „Konstalmet” s. c.,
Nagroda specjalna: Ernest Jelito.

Sylwetki Laureatów nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2018 rok
Nominowani do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2018 rokEdycja XX (za 2017 rok)

działalność społeczna: Roman Kolek,
działalność sportowa: Katarzyna Namyślak,
działalność kulturalna: Orkiestra Strażacka przy Zarządzie Oddziału M-G Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich,
działalność wychowawcza: Ks. Józef Żyłka,
działalność gospodarcza: PHU PROFECTUS z Niezdrowic,
Nagroda specjalna: Marek Gaworski oraz Stowarzyszenie Kraina Św. Anny.

Sylwetki Laureatów nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2017 rok
Nominowani do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2017 rokEdycja XIX (za 2016 rok)

działalność społeczna: Stefan Szłapa,
działalność sportowa: Paweł Brandt,
działalność kulturalna: Janusz Żyłka,
działalność wychowawcza: Urszula Kraka,
działalność gospodarcza: Helena i Bernard Kała,
Nagroda specjalna: Tadeusz Kauch.

Sylwetki Laureatów nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2016 rok
Nominowani do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2016 rok

Edycja XVIII (2015)

Działalność społeczna: Ojciec Błażej Kurowski.
Działalność sportowa: Justyna Jegiołka.
Działalność kulturalna: Karol Mutz.
Działalność wychowawcza: Koło Łowieckie Nr 1 „JELEŃ” w Strzelcach Opolskich.
Działalność gospodarcza: Tomasz Jańczak.
Nagroda specjalna: Joachim Jelito oraz Jacek Lyka.

Sylwetki Laureatów nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2015 rok
Nominowani do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2015 rok

Edycja XVII (2014)

Działalność społeczna: Strzelecki Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Salus”.
Działalność sportowa: Barbara Skowronek.
Działalność kulturalna: zespół Centavia ze Świetlicy Wiejskiej w Centawie.
Działalność wychowawcza: Alfred Feliks.
Działalność gospodarcza: Henryk Walczak.
Nagroda specjalna: Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski..

Sylwetki Laureatów nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2014 rok
Nominowani do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2014 rok


Edycja XVI (2013)

Działalność społeczna: Teresa Tiszbirek.
Działalność sportowa: Andrzej Damaszek.
Działalność kulturalna: Teresa Chudala.
Działalność wychowawcza: Teresa Furman.
Działalność gospodarcza: Hubert Gordzielik.
Nagroda specjalna: Grupa "Odnowa Wsi" z Sołectwa Kadłub Wieś oraz Park Kye Soo, prezes strzeleckiej spółki akcyjnej Pearl Stream.

Sylwetki Laureatów nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2013 rok


Edycja XV (za 2012)

Działalność społeczna: Ewa Ptok.
Działalność sportowa: Ochotnicza Straż Pożarna z Rszowej.
Działalność kulturalna: Piotr Smykała.
Działalność wychowawcza: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Strzelcach Opolskich.
Działalność gospodarcza: Józef Izydorczyk.
Nagroda specjalna: Zdzisław Siewiera oraz Arkadiusz Jakubik.


Edycja XIV (za 2011)

Działalność społeczna: OSP Grodzisko.
Działalność sportowa: Zbigniew Sworeń.
Działalność kulturalna: Ks. Henryk Pichen.
Działalność wychowawcza: Teresa Smoleń.
Działalność gospodarcza: Jan Mika.
Nagroda specjalna: Tadeusz Goc.


Edycja XIII (za 2010)

Działalność społeczna: Anna Golec
Działalność sportowa: Paweł Orłowski
Działalność kulturalna: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica
Działalność wychowawcza: Robert Piątek
Działalność gospodarcza: Hubert Ploch
Nagroda specjalna: Helmut Albers oraz Józef Swaczyna


Edycja XII (za 2009)

Działalność społeczna: Teresa Podolska
Działalność sportowa: Przemysław Trytko
Działalność kulturalna: Chór Bazyliki w Górze Św. Anny
Działalność wychowawcza: Jolanta Lamm
Działalność gospodarcza: Ireneusz Strychacz
Nagroda specjalna: Spółdzielnia Mleczarska Rolników Śląskich w Kadłubie


Edycja XI (za 2008)

Działalność społeczna: OSP w Strzelcach Opolskich
Działalność sportowa: LZS Leśnica
Działalność kulturalna: Zespół Szkolno – Gimnazjalny Żędowice
Działalność wychowawcza: Eugeniusz Szymaniec
Działalność gospodarcza: Hubert Palm
Nagroda specjalna: gen. broni dr Mieczysław Bieniek


Edycja X (za 2007)

Działalność społeczna: Kazimierz Łukawiecki
Działalność sportowa: LZS Rozmierka
Działalność kulturalna: Zespół Wokalny SEN
Działalność wychowawcza: Ks. dr Franciszek Wolnik
Działalność gospodarcza: Zygfryd Makselon
Nagroda specjalna: Prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej oraz Piotr Wojaczek


Edycja IX (za 2006)

Działalność społeczna: Maria Feliniak
Działalność sportowa: Sławomir Szmal
Działalność kulturalna: Bronisława Pandel
Działalność wychowawcza: Ks. Zbigniew Żukiewicz
Działalność gospodarcza: Joachim i Wolfgang Wiesiollek
Nagroda specjalna: Krzysztof Fabianowski


Edycja VIII (za 2005)

Działalność społeczna: ks. Jan Wypiór
Działalność sportowa: Józef Malcherek
Działalność kulturalna: Zespół Fasca
Działalność wychowawcza: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka
Działalność gospodarcza: Rajmund Adamietz
Nagroda specjalna: Helmut Paisdzior


Edycja VII (za 2004)

Działalność społeczna: Ryszard Maśniak
Działalność sportowa: Kamila Porczyk
Działalność kulturalna: Tadeusz Budzanowski
Działalność wychowawcza: Międzyszkolny Klub Sportowy
Działalność gospodarcza: Józef Garbacz
Nagroda specjalna: Jan Goczoł


Edycja VI (za 2003)

Działalność społeczna: Gabriela Puzik
Działalność sportowa: Gabriela Mrohs-Czerkawska
Działalność kulturalna: Zespół Na Chwila
Działalność wychowawcza: ks. Bernard Kotula
Działalność gospodarcza: Urszula i Waldemar Neumann
Nagroda specjalna: Stefania Ziemke oraz Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.


Edycja V (za 2002)

Działalność społeczna: Hubert Kurzał
Działalność sportowa: Antoni Świtała
Działalność kulturalna: Teresa Sobota
Działalność wychowawcza: Ryszard Lipok
Działalność gospodarcza: Jacek Lyka
Nagroda specjalna: dr Bernard Maseli


Edycja IV (za 2001)

Działalność społeczna: Alfons Schnura
Działalność sportowa: Waldemar Sobczyk
Działalność kulturalna: Chór VIVA LA MUSICA
Działalność wychowawcza: Angela i Ryszard Szewczykowie
Działalność gospodarcza: Grzegorz Pyka
Nagroda specjalna: Petra Menke-Koerner oraz Gertraud Schwerdtfeger


Edycja III (za 2000)

Działalność społeczna: OSP Kadłub
Działalność sportowa: Marta Lityńska
Działalność kulturalna: Chór Tęcza
Działalność wychowawcza: Jan Zubek
Działalność gospodarcza: Karol Cebula
Nagroda specjalna: Duńska Agencja Ochrony Środowiska


Edycja II (za 1999)

Działalność społeczna: Rada Sołecka w Krośnicy
Działalność sportowa: Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
Działalność kulturalna: Zespół Suskie Skowronki
Działalność wychowawcza: ks. Wolfgang Jośko
Działalność gospodarcza: Jerzy Kapica Zakład Stolarski
Nagroda specjalna: dr Otto Fickel


Edycja I (za 1998)

Działalność społeczna: Kazimierz Czajka
Działalność sportowa: Krzysztof Mehlich
Działalność kulturalna: Emilia Szpiech
Działalność wychowawcza: ks. Józef Krawiec
Działalność gospodarcza: Kleinmann Wyroby Metalowe

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 31-03-2018 (Hubert Waloszek)