Logo SZS

Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej"


Kapituła Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" już po raz osiemnasty dokonała spośród wniosków złożonych przez mieszkańców, organizacje społeczne i władze samorządowe, wyboru nominowanych w pięciu kategoriach:

Nominacje do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2015 rok

Kategoria społeczna

Joachim Jelito
Joachim Jelito
Pan Joachim Jelito urodził się 27 stycznia 1948 roku w Jemielnicy. Do 2014 roku, przez trzy kolejne kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Jemielnica. Obecnie na emeryturze. W latach 1990 – 1998 był Radnym Rady Gminy Jemielnica I i II kadencji, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członkiem Zarządu Gminy. Od 1996 roku do 1998 roku był delegatem do Sejmiku Województwa Opolskiego, następnie od 1998 roku przez kolejne cztery lata, tj. do 2002 roku był Radnym tegoż Sejmiku. Obecnie kieruje kołem emerytów i rencistów w Jemielnicy. Jest też Prezesem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału Zawadzkie.
Ojciec Błażej Kurowski
Ojciec Błażej Kurowski
Ojciec Błażej Kurowski urodził się 25 sierpnia 1957 roku w Kadłubie Turawskim. Jest franciszkaninem Zakonu Braci Mniejszych. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Kłodzku, doktorat z historii studiując w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego. Po zakończeniu studiów pełnił funkcję gwardiana w klasztorze w Kłodzku. W roku 1994 został wybrany na stanowisko Prowincjała Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, którą sprawował do roku 2003. W roku 2006 wybrany został Gwardianem Klasztoru Braci Mniejszych (Franciszkanów) na Górze Św. Anny, którą pełni do dnia dzisiejszego.
Edward Dalibóg
Edward Dalibóg
Pan Edward Dalibóg od 1988 roku jest członkiem OSP w Strzelcach Opolskich. Pełni funkcję sekretarza Zarządu Oddziału M–G Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich, jest członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Kronikarzy OSP i Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP w Warszawie. Edward Dalibóg to propagator kronikarstwa w jednostkach OSP powiatu strzeleckiego, wraz z żoną Anną założył Muzealną Izbę Pożarnictwa.
Kategoria sportowa

Justyna Jegiołka
Justyna Jegiołka
Pani Justyna Jegiołka ma 24 lata i jest mieszkanką Leśnicy. Od ponad 8 lat reprezentuje Opolszczyznę w tenisie ziemnym na arenie krajowej i międzynarodowej, ma na swoim koncie zwycięstwa w turniejach ITF. Rok 2015 zakończyła na 195 miejscu w światowym rankingu deblowym WTA i 298 miejscu w singlu na sklasyfikowanych 1250 zawodniczek.
Piotr Ratajczak Piotr Ratajczak Pan Piotr Ratajczak, od kilkunastu lat pełni funkcję prezesa klubu sportowego UKS Strzelce Opolskie. Klub działa w naszej gminie od 1999 roku. Początkowo jako UKS „Karo”, a później jako UKS Strzelce Opolskie. Pod kierownictwem pana Piotra Ratajczaka klub zajmuje się szkoleniem zawodników i zawodniczek piłki siatkowej, od mini piłki siatkowej przez kategorie młodzika, kadeta po juniora. Klub prowadzi również sekcję seniorów, która obecnie występuje w II lidze. W klubie zrzeszonych jest obecnie około 100 zawodników i zawodniczek.
Paweł Brandt Paweł Brandt Pan Paweł Brandt pracuje jako fizjoterapeuta kadry narodowej siatkarzy i fizjoterapeuta zespołu ZAKSY Kędzierzyn–Koźle. Absolwent fizjoterapii na AWF w Katowicach, którą ukończył w 2008 roku. W sezonie zimowym 2009 roku rozpoczął pracę ze znakomitą polską biegaczką narciarską Justyną Kowalczyk. Rok 2012 związał Pawła z drużyną reprezentacji Polski siatkówki plażowej mężczyzn, a od 2014 roku pan Paweł Brandt jest głównym fizjoterapeutą kadry narodowej siatkarzy. Złoty medal Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2015 roku zdobyty z drużyną siatkarzy zajmuje honorowe miejsce wśród trofeów pana Brandta
Kategoria kulturalna

Karol Mutz Pan Karol Mutz to wieloletni radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, z zamiłowania lokalny historyk, całe życie aktywny sportowiec, turysta, działacz związkowy i samorządowy. Obecnie emeryt. Autor wielu artykułów o dziejach Strzelec Opolskich i pobliskich miejscowości. Szczególnie angażuje się w pielęgnowanie pamięci o historii XIX i XX wieku. Wniósł nieoceniony wkład w zachowanie dziedzictwa Ziemi Strzeleckiej.
Roman Dethloff Roman Dethloff Pan Roman Dethloff urodził się 3 kwietnia 1962 roku. Od roku 1977 mając zaledwie 15 lat zaczął malować i rzeźbić w drewnie. Od wielu lat, całkowicie bezinteresownie, zajmuje się odnawianiem przydrożnych krzyży, kapliczek i figur. Roman Dethloff to także wielki lokalny patriota, badacz miejscowej historii, społecznik, działacz, który aktywnie, wielokrotnie w sposób zupełnie bezinteresowny włącza się w działania podejmowane przez organizacje działające na rzecz Ziemi Strzeleckiej.
Orkiestra Strażacka
Orkiestra Strażacka ZM–G Związku OSP RP w Strzelcach Op.
Orkiestra Strażacka działa przy Zarządzie Miejsko–Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich. Aktualnie liczy ponad trzydziestu muzykujących strażaków. Początki muzycznej działalności Orkiestry sięgają 1938 roku. Od tego czasu orkiestra wystąpiła z setkami, a może i z tysiącami koncertów i innych występów, uświetniając swoimi występami uroczystości państwowe, regionalne, kościelne, a także wszystkie imprezy strażackie. Kapelmistrzami Orkiestry byli: od momentu powstania Ludwik Szopa, od 1980 roku Wincenty Rajtor, a od 2000 roku do chwili obecnej Waldemar Piontek.
Kategoria wychowawcza

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej Ósemka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej Ósemka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich działa od września 2013 roku. Powstało w wyniku likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich i jest organem prowadzącym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do pracy oraz Punktu Przedszkolnego. Są to jedyne w powiecie strzeleckim niepubliczne placówki oświatowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 lat posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej.
Urszula Kraka
Urszula Kraka
Pani Urszula Kraka była nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich od 1 września 1978 roku, a od 1 września 2001 roku w związku ze zmianą nazwy szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. Pani Urszula uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w pracy dydaktyczno–wychowawczej. Pracując z młodzieżą używała technik, które promowały chęć ucznia do pracy i jego zainteresowanie przedmiotem. Motywowała uczniów do pracy na miarę ich możliwości, a sami uczniowie byli świadomi celów przeprowadzanych lekcji i angażowali się w ich realizację.
Koło Łowieckie Nr 1 Jeleń w Strzelcach Opolskich
Koło Łowieckie Nr 1 Jeleń w Strzelcach Op.”
Koło Łowieckie Nr 1 Jeleń w Strzelcach Opolskich od 65 lat prowadzi swoją działalność na terenie gmin: Strzelce Opolskie, Izbicko i Jemielnica. W ramach swojej działalności Koło ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi, od ośmiu lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Ożywić pola”, propaguje wśród myśliwych ubiór i zwyczaje myśliwskie. Praca w Kole Łowieckim jest szlachetnym hobby, wychowuje w szacunku do otaczającej przyrody.
Kategoria gospodarcza

Konstalmet S. C.
Konstalmet z Gąsiorowic
Konstalmet S. C. z Gąsiorowic jest przedsiębiorstwem rodzinnym założoną w 1968 roku przez pana Franciszka Pioska. W latach 1992–1993 jako jedna z pierwszych rozpoczęła produkcję pojemników na odpady komunalne. Obecnie firma zatrudnia 20 osób i jest czołowym, krajowym producentem elementów małej architektury miejskiej takiej jak: kosze na śmieci, ławki (metalowe, żeliwne, betonowe), donice, gazony, stojaki na rowery, stoły, słupki, wkłady do koszy, kwietniki, tablice informacyjne. Przedsiębiorstwo Konstalmet zajmuje się również świadczeniem usług cięcia laserowego, obróbki plastycznej blachy, nakładaniem powłok (malowanie proszkowe i cynkowanie galwaniczne).
Tomasz Jańczak
Tomasz Jańczak
Pan Tomasz Jańczak prezes Kronospan OSB Sp. z o. o. odpowiedzialny za inwestycje Grupy Kronospan w Strzelcach Opolskich. Z wykształcenia ekonomista, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, specjalność: polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Od 1993 roku związany z Grupą Kronospan, w której pełni funkcje zarządcze i nadzorcze. Prezes Tomasz Jańczak jest „ojcem” inwestycji Grupy Kronospan w Strzelcach Opolskich. Od początku, czyli od 2007 roku, kierował projektem nowej inwestycji w Strzelcach Opolskich.
AGROCOM Polska
AGROCOM Polska

AGROCOM Polska
Przedsiębiorstwo AGROCOM Polska pana Jerzego Koronczoka z Żędowic od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami rolnictwa precyzyjnego we wszystkich działach rolnictwa oraz wszelkimi innowacjami mającymi zastosowanie w nowych systemach GPS i programach informatycznych. Jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się rolnictwem precyzyjnym. W ubiegłym roku AGROCOM Polska po raz szósty została laureatem nagrody „Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA PREMIERY.

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)