Logo SZS

Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej"


Kapituła Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" już po raz dziewiętnasty dokonała spośród wniosków złożonych przez mieszkańców, organizacje społeczne i władze samorządowe, wyboru nominowanych w pięciu kategoriach:

Nominacje do nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2016 rok

Kategoria sportowa

Paweł Brandt
Paweł Brandt
Paweł Brandt pracuje jako fizjoterapeuta kadry narodowej siatkarzy i fizjoterapeuta zespołu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Absolwent fizjoterapii AWF, którą ukończył w 2008 roku. W sezonie zimowym 2009 roku rozpoczął pracę ze znakomitą polską biegaczką narciarską Justyną Kowalczyk. Rok 2012 związał Pawła z drużyną reprezentacji Polski siatkówki plażowej mężczyzn, a od 2014 roku pan Paweł Brandt jest głównym fizjoterapeutą kadry narodowej siatkarzy. Złoty medal Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2015 roku zdobyty z drużyną siatkarzy zajmuje honorowe miejsce wśród trofeów Pawła Brandta.
Tomasz Nowakowski Tomasz Nowakowski Tomasz Nowakowski, strzelczanin, zawodnik pierwszoligowej drużyny koszykówki Meritumkredyt Pogoni Prudnik. W latach 2002-2004 grał w strzeleckim MKS-ie, następnie był zawodnikiem WKS Śląsk Wrocław i członkiem Kadry Narodowej w kategoriach młodzieżowych. W 2006 roku wziął udział w Mistrzostwach Europy. Lata 2007 i 2008 to okres gry w KK Olimpii Ljubljana, a kolejny sezon 2008/2009 w TCG Mercator Skofia Luka. W latach 2009/2010 grał w LUKA Koper w najwyższej klasie rozgrywkowej i meczach Euroligi. W 2010 roku wystąpił w drafcie do NBA. W sezonie 2011/2012 wrócił do kraju i otrzymał kontrakt w pierwszoligowym klubie koszykarskim – Start Gdynia. Jako zawodnik II ligi Koszykówki Mężczyzn w sezonie 2012/2013 grał w WKK Wrocław.
Wiktoria Grejner Wiktoria Grejner Wiktoria Grejner to zawodniczka Klubu Karate Nidan w Zawadzkiem. Swoją dyscyplinę sportową karate shotokan/WKF uprawia od 2006 roku. Obecnie w karate posiada stopień 1 kyu, jest członkinią kadry narodowej, posiada klasę sportową międzynarodową. Jest medalistką mistrzostw Europy i Polski. Wiktoria co roku nominowana jest do udziału w plebiscytach sportowych Powiatu Strzeleckiego, w 2016 roku wygrała ten plebiscyt. Za osiągnięcia w roku 2015 w Plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej i Urzędu Marszałkowskiego wygrała kategorię Talent Roku, otrzymała także nagrody Marszałka Województwa Opolskiego i Burmistrza Zawadzkiego.
Kategoria społeczna

Bogusław Barłóg
Bogusław Barłóg
Bogusław Barłóg związany jest z Ziemią Strzelecką od ponad 40 lat. Tu pracował i jednocześnie dał się poznać jako człowiek aktywnie działający na rzecz lokalnej społeczności. W ramach tej działalności można wyróżnić wieloletnią pracę na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych czy upowszechnienia turystyki i krajoznawstwa. W roku 2010 zainicjował powstanie rowerowego Koła PTTK „Kamienie Szlachetne 4” w Strzelcach Opolskich. Koło skupia grupę 40 członków stałych i ponad 60 sympatyków, oprócz turystyki rowerowej równie chętnie uprawiają nordic walking, uczestnicząc w dużych imprezach o randze ponadlokalnej i ogólnopolskiej.
Ewelina Piosek
Ewelina Piosek
Ewelina Piosek jest rodowitą mieszkanką Jemielnicy, tym samym sprawy Jemielnicy i mieszkańców są bliskie jej sercu. Od 2008 roku do stycznia 2017 roku pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica. Aktywnie uczestniczyła we wszelkich inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenie oraz LGD „Kraina Świętej Anny” zarówno na szczeblu gminnym, krajowym jak i zagranicznym. Angażowała się w organizację cyklicznych imprez takich jak: „Cysterskie co nieco na rowerze”, Jarmark Cysterski, Powitanie Lata czy Spartakiada. Jako liderka Stowarzyszenia Odnowy Wsi co roku organizowała wycieczki dla mieszkańców Gminy do dawnych opactw cysterskich. Zachęcała mieszkanki Jemielnicy do kultywowania tradycji ludowych poprzez wyplatanie koron dożynkowych.
Stefan Szłapa
Stefan Szłapa


Stefan Szłapa od urodzenia mieszka w Boryczy w gminie Izbicko. Jest Prezesem Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Izbicko. Z jego inicjatywy w Boryczy reaktywowana została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Na co dzień swoje zdolności organizacyjne i menadżerskie oraz zamiłowanie do „braci strażackiej” wykorzystywał jako Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, którą dowodził do 2015 roku. W latach 1990-1998 był radnym gminy Izbicko, od 1998 roku zasiadał w Radzie Powiatu, był Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz członkiem Komisji Budżetu. Od 2002 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W 2006 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla gminy Izbicko”.

Kategoria kulturalna

Janusz Żyłka
Janusz Żyłka
Janusz Żyłka muzyką zajmuje się od dziecka. W roku 2013 obchodził 25-lecie swojej działalności artystycznej. Edukacja muzyczna i własna praca stanowiły etapy rozwoju jego talentu muzycznego i kompozytorskiego. Zaangażowany jest w trzy projekty muzyczne: zespół „Dominika i Janusz Żyłka”, w którym występuje wraz z córką, tworzy także i nagrywa muzykę religijną, często w duecie ze swoim rodzonym bratem, o. Cherubinem - franciszkaninem. Jest autorem tekstów i kompozytorem utworów muzycznych do 13 płyt, zarówno duetu Dominika i Janusz, jak i pieśni religijnych. Charakterystykę postaci uzupełnia funkcja wicestarosty strzeleckiego, którą Janusz Żyłka pełni od 2014 roku.
Roman Dethloff Roman Dethloff Roman Dethloff urodził się 3 kwietnia 1962 roku. Mając zaledwie 15 lat zaczął malować i rzeźbić w drewnie. Od wielu lat, całkowicie bezinteresownie, zajmuje się odnawianiem przydrożnych krzyży, kapliczek i figur m. in.: w takich miejscowościach jak: Strzelce Opolskie, Kadłub, Sucha, Rozmierz, Osiek, Kalinowice, (figura Św. Floriana), Spórok, Borycz (figury do kapliczki), Krośnica, Leśnica, Poręba (figura do groty), Góra Św. Anny (obraz z historią klasztoru), Ostrożnica, Kamionek, Klucz, Żędowice. Roman Dethloff to także lokalny patriota, badacz miejscowej historii, społecznik, działacz, który aktywnie, wielokrotnie w sposób zupełnie bezinteresowny włącza się w działania podejmowane przez organizacje działające na rzecz Ziemi Strzeleckiej.
Zgrani Fojermani
Zgrani Fojermani
Grupa Zgrani Fojermani od 2012roku prężnie funkcjonuje przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku. Szefową grupy jest druhna Barbara Feluks – członek OSP, która nie tylko pisze teksty i opracowuje program artystyczny występów, ale także uczestniczy w prowadzonych przez jednostkę akcjach ratowniczo-gaśniczych. Grupa w tym stosunkowo krótkim okresie działalności dała ponad osiemdziesiąt występów niosąc uśmiech i radość mieszkańcom gminy, powiatu i województwa. Sukcesem grupy był udany występ na Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych OSP w Polanicy Zdroju oraz udział w Ogólnopolskim Przeglądzie tych zespołów w Krynicy Zdroju. Udany występ stał się przepustką na Festiwal Piosenki Strażackiej, który w 2017 roku odbędzie się w Ciechocinku.
Kategoria wychowawcza

Kazimierz Przybyłek
4.1.KazimierzPrzybyłek
Kazimierz Przybyłek jest emerytowanym nauczycielem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy. Z wykształcenia matematyk , pracował również jako Komendant Hufca ZHP w Strzelcach Opolskich oraz Gminny Dyrektor Szkół w Ujeździe. Zajmował się aktywnie harcerstwem, turystyką i sportem. Za pracę wielokrotnie otrzymywał odznaczenia resortowe i organizacyjne m. in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, w 2004 roku uzyskał tytuł „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”. Po przejściu na emeryturę pracuje społecznie na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży powiatu strzeleckiego, od wielu lat kieruje klubem szachowym UKS Goniec Leśnica. Przez kilka lat prowadził kółko szachowe przy sekcji szachowej „Strzelec” w Strzelcach Opolskich.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej Ósemka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej Ósemka


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich działa od września 2013 roku. Jest organem prowadzącym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do pracy oraz Punktu Przedszkolnego. Są to jedyne w powiecie strzeleckim niepubliczne placówki oświatowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 lat posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej.

Urszula Kraka
Urszula Kraka;
Urszula Kraka była nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym (ZSO) im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. Pani Urszula uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pracując z młodzieżą używała technik, które promowały chęć ucznia do pracy i jego zainteresowanie przedmiotem. Motywowała uczniów do pracy na miarę ich możliwości, a sami uczniowie byli świadomi celów przeprowadzanych lekcji i angażowali się w ich realizację. W ramach zajęć pozalekcyjnych Pani Urszula prowadziła też teatr szkolny, pisała scenariusze i reżyserowała przedstawienia teatralne.
Kategoria gospodarcza

Helena i Bernard Kała
Helena i Bernard Kała
Helena i Bernard Kała od 25 lat prowadzą w Suchej rodzinną piekarnię. Trzypokoleniowe tradycje piekarskie w rodzinie powodują, że z pokolenia na pokolenie przekazywane są unikalne receptury wypieku pieczywa, które jest doceniane w wielu miejscach naszego regionu. Dwa razy z rzędu ich chleb zajął I miejsce w konkursie organizowanym przez Powiat Strzelecki podczas „Święta Chleba”. W konkursie „Agroliga 2013” zdobyli III miejsce w kategorii „Firma Przetwórstwa Rolno–Spożywczego i Usług Województwa Opolskiego”
Gabriela i Jan Patoła
Gabriela i Jan Patoła
Gabriela i Jan Patoła to przedsiębiorcy, którzy działalność rozpoczęli w 1991 roku od małej gastronomii, później otworzyli sklep, a następnie bar. Obecnie prowadzą, wraz z córką Sandrą, renomowaną restaurację „U Jana” w Warmątowicach, w której zatrudniają 9 osób. Restauracja specjalizuje się w przyjęciach okolicznościowych oraz cateringu. W roku 2009 zwyciężyła w konkursie „Opolskie Kwitnące” w kategorii: obiekt hotelowo–gastronomiczny. Najnowszym osiągnięciem jest wybudowanie przy restauracji hoteliku przy wsparciu środków europejskich. Restauracja zdobyła także Złotą Różę Opolskiej Turystyki w konkursie Agro-Eko-Turystycznym „Zielone Lato 2014”
Profectus
Profectus
PHU Profectus Sp. z o. o. została założona w 2009 r., z inicjatywy Marii Kiowskiej. Od początku swojej działalności skupia się głównie na realizacji inwestycji komunalnych i obiektów publicznych dostępnych dla każdego mieszkańca, takich jak drogi, mosty, hale i boiska sportowe, ścieżki rowerowe, renowacje i rewitalizacje przestrzeni publicznych, obiektów zabytkowych, przyrodniczych jak również obiektów oświatowo–wychowawczych. Firma PHU Profectus Sp. z o. o. jest namacalnym przykładem dynamicznego rozwoju małej przedsiębiorczości na ziemi strzeleckiej, wykorzystującego rodzimy potencjał osobowy oraz szanse stwarzane przez instytucje otoczenie biznesu, dzięki programom wspierającym małe i średnie firmy, co w efekcie przekłada się na wzrost rozwoju gospodarczego oraz na poprawę warunków życia lokalnej społeczności.Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 31-03-2018 (Hubert Waloszek)