Logo SZS

Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej"

Laur Ziemi Strzeleckiej - edycja XX


Laureaci

Foto: W. Kaczmar


Edycja XX Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej za 2017 rok

Po raz dwudziesty Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka przyzna Statuetki Laurów Ziemi Strzeleckiej. Laury to nie tylko statuetki, ale to budowanie naszej Strzeleckiej marki.
Stawiane na honorowym miejscu, często na półce, obok innych nagród i pucharów. Cierpliwie polerowane, podziwiane, zachowywane na pamiątkę dla potomnych, a czasem lekko przykurzone, bo ich właściciele oddają się właśnie swojej społecznikowskiej pracy czy pasji tworzenia.
Dziś przyznamy je już po raz 20. Niech stanowią dodatkową dumę, bo zostają przyznane w Jubileuszu 20-lecia. Przyznajemy je od lat, tak jak od lat nie brakuje osób, które warto nagradzać i wyróżniać.
Kapituła Nagrody, spośród wniosków złożonych przez mieszkańców, organizacje społeczne i władze samorządowe, dokonała kolejnego wyboru nominowanych i laureatów w pięciu kategoriach:
• społecznej,
• sportowej,
• kulturalnej,
• wychowawczej,
• gospodarczej.

Również Zarząd Stowarzyszenia tradycyjnie już przyznał nagrodę - „Laur Specjalny”.
Satysfakcja z codziennie wykonywanej pracy, z osiąganych sukcesów, działalności na rzecz społeczności lokalnej, radość jaką może dawać wychowanie młodych pokoleń - to uczucia towarzyszące naszym Laureatom. Za ten nadludzki wysiłek na treningach dla jak najlepszych wyników sportowych, za analizowanie rynku i podejmowanie ryzyka dla sukcesów biznesowych, za najcenniejsze dokonania w regionalnej kulturze, za przeogromny trud wychowawczy, za aktywność społeczna – za to wszystko jesteśmy im wdzięczni.
Uroczystość stwarza okazję do wyróżnienia wielkiego ludzkiego dorobku – indywidualnego i zespołowego, okazję do tego, aby spotkać ludzi współtworzących naszą codzienność, osiągających sukcesy, dzielących się swoimi doświadczeniami i pozytywną energią.
Przewodniczący Stowarzyszenia: Józef Kampa
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia: Józef Kampa.

Laury edycja XX

Foto: W. Kaczmar


Laureaci nagrody za 2017 rok

Kategoria społeczna

Roman Kolek

Wicemarszałek Roman Kolek od najmłodszych lat związany jest z województwem opolskim. Mieszka w Jemielnicy. Ukończył studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim w Zabrzu, jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia. Posiada doświadczenie na stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia i samorządowe. Pracował w ZOZ-ie w Strzelcach Opolskich – najpierw jako stażysta, potem lekarz anestezjolog i zastępca ordynatora, zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych. W latach 1999-2002 był Dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W 2002 roku został zastępcą Dyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, a od powstania Narodowego Funduszu Zdrowia pełnił funkcję z-cy dyrektora Opolskiego OW NFZ. W latach 1999–2002 był radnym Rady Powiatu Strzeleckiego, zaś w latach 2003–2004 radnym województwa opolskiego. Od 2011 roku pełni funkcje w Zarządzie Województwa Opolskiego, a od 2014 roku jest także radnym Sejmiku Województwa Opolskiego.Roman Kolek

Foto: W. Kaczmar

Od 2005 roku prowadzi wykłady dla studentów podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z zakresu monitorowania i finansowania refundacji leków. Od października 2007 roku, we współpracy z prof. Walerią Hryniewicz – nadzorującą Narodowy Program Ochrony Antybiotyków prowadził Program Racjonalizacji Antybiotykoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych prowadzonym w Europie działaniom ograniczającym szerzenie się zakażeń i zmniejszającym konsumpcję antybiotyków. W grudniu 2009 roku wszczął postępowanie na stopień doktora nauk medycznych na temat „Racjonalizacja antybiotykoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej w woj. opolskim – efekty prowadzonych działań w latach 2006–2009” na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Brał także udział w opracowywaniu projektu zmian w polityce zdrowotnej państwa w ramach inicjatywy „Akademia Zdrowia 2013”. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych.
W Zarządzie Województwa Opolskiego pracował jako wicemarszałek już w poprzedniej kadencji i zajmował się sprawami ochrony zdrowia i polityki społecznej, rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami. W kadencji 2014–2018 jest radnym województwa. Został odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.
Jego hobby to sport i turystyka – szczególnie siatkówka, tenis stołowy oraz narciarstwo alpejskie. Na każdym kroku promuje aktywność fizyczną jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu. Stawia na zdrowy tryb życia. Uczestniczy w wielu imprezach biegowych, nordic walking, marszach o zdrowie. Tą aktywnością zaraża społeczność lokalną, angażując się m.in.: z grupą pasjonatów w powstanie jemielnickiej inicjatywy – „Dyszka dla serca”, gdzie we wtorki spotykają się osoby, które po wspólnie odmówionej „dziesiątce” modlitwy różańcowej, przebiegają lub maszerują dziesięć okrążeni wokół jemielnickiego stawu.
Roman Kolek angażuje się w działalność charytatywną wspierając różnego rodzaju akcje, uczestnicząc i nakłaniając do udziału w nich. Rokrocznie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jak również wiele lokalnych przedsięwzięć, wspiera i aktywnie uczestniczy w inicjatywach prospołecznych, jest członkiem Lions Club Opole. Jego działania przyczyniają się do promocji regionu. Jest pomysłodawcą różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Poprzez pracę i zaangażowanie oddaje drugiemu człowiekowi cząstkę siebie, pokazuje i uczy, że w dzisiejszej rzeczywistości niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na drugiego człowieka oraz obudzenie w sobie społecznej empatii.
Jego nazwisko jest znane w regionie, nie tylko ze względu na piastowane stanowisko, przede wszystkim ze względu na bezinteresowną pomoc, chęć podejmowania działań, współpracy i udziału w wielu imprezach lokalnych.
W zakresie swej pracy w Zarządzie Województwa Opolskiego, odpowiadając za zagadnienia w obszarze ochrony zdrowia, występuje z inicjatywami zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, wskazując na niedobory i potrzeby zmian w polityce zdrowotnej Państwa, walczy o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, równe traktowania mieszkańców naszego województwa w dostępie do środków publicznych NFZ.Kategoria sportowa

Katarzyna Namyślak

Reprezentująca od 15 lat barwy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” Strzelce Opolskie Katarzyna Namyślak to zawodniczka trenująca w dwóch sekcjach sportowych, tj.: w sekcji judo i sumo. Od wielu już lat prezentuje wysoką i stabilną formę sportową, czego najlepszym dowodem są osiągane przez nią wyniki.
W marcu 2017 roku Katarzyna wywalczyła II miejsce w Pucharze Polski Seniorek w Sumo, w kwietniu tego samego roku tytuł Mistrzyni Europy Seniorek w Sumo na Mistrzostwach w Tbilisi a w kwietniu tego roku I miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorek w Sumo. Wszystkie tytuły w kategorii wagowej do 55 kg.
Na chwilę obecną wydaje się, że to najbardziej utytułowana sportsmenka Ziemi Strzeleckiej. Katarzyna w różnych grupach wiekowych i wagowych posiada na swoim koncie w sumie kilkadziesiąt medali zdobywanych podczas pucharów Polski, kilkanaście tytułów mistrzyni Polski i dziesięć medali z mistrzostw Europy, w tym dwa złote.Katarzyna Namyślak

Najważniejsze jest jednak to, że na wszystkich tych zawodach, za wyjątkiem mistrzostw Europy, kiedy to miała niewątpliwy zaszczyt bycia reprezentantką Polski i bronienia barw narodowych, Katarzyna Namyślak startowała i startuje do dnia dzisiejszego jako zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” Strzelce Opolskie.
Niezależnie od jej sukcesów sportowych, warto nadmienić, iż Katarzynę Namyślak, oprócz talentu i pracowitości, charakteryzuje koleżeńskość, życzliwość dla młodszych koleżanek i kolegów oraz niesamowita wręcz skromność.
Trudno nie zgodzić się z faktem, iż ta filigranowa i z natury bardzo cicha Katarzyna Namyślak jest wielką ambasadorką naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Strzeleckiej.Kategoria kulturalna

Orkiestra Strażacka przy Zarządzie Oddziału M-G Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich

Aktualnie funkcjonująca i prężnie działająca od 1992 roku przy Zarządzie Miejsko – Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich Orkiestra Strażacka, której początki muzycznej działalności sięgają 1938 roku, kiedy to z inicjatywy Ludwika Szopy powstała orkiestra dęta straży w Kadłubie. Po wielu przemianach członkowie tej orkiestry grali w kościele w Kadłubie, następnie w orkiestrze reprezentującej różne związki i tak aż do 1955 roku, kiedy to powstała na nowo Orkiestra Strażacka.
Kapelmistrzami Orkiestry byli: od momentu powstania Ludwik Szopa, od 1980 roku Wincenty Rajtor, a w latach 2000 – 2016 dh Waldemar Piontek. Od 2017 roku Orkiestrę prowadzi i jest jej kapelmistrzem dh Piotr Beier.
W tym okresie, czyli od ponad 80 lat orkiestra wystąpiła z setkami, a może i z tysiącami koncertów i innych występów z różnych okazji. Były to uroczystości wzniosłe: państwowe, patriotyczne, ale także rodzinne, lokalne, zarówno wesołe, jak i te bardziej poważne, skłaniające do zadumy i refleksji.
Orkiestra występując brała udział w wielu przeglądach zdobywając zasłużone nagrody i liczne wyróżnienia.>Orkiestra Strażacka

Foto: W. Kaczmar

Aktualnie orkiestra liczy ponad trzydziestu muzykujących strażaków wykonujących oprawy muzyczne uroczystości Święta 3 Maja, 11 listopada, Dni Ziemi Strzeleckiej, Dzień Kombatanta, Dzień Flagi i innych uroczystości lokalnych takich jak np.: dożynki, pielgrzymki, festyny, spotkania itp.
Orkiestra występując nie tylko uświetnia uroczystości, ale także propaguje kulturę muzyczną wśród lokalnego społeczeństwa. Dowodem tego jest coraz większe zainteresowanie młodych ludzi działalnością orkiestry.Kategoria wychowawcza

Ks. Józef Żyłka

„Nie jestem typem pasterza który idzie za ludźmi i ich popędza. Idę z przodu, by wierni mogli podążać z  mną” – mówi o sobie ks. Józef Żyłka, który od 33 lat jest proboszczem w Parafii Klucz więc porównywanie księdza do pasterza narzuca się samo.
„Jak się zbuduje kościół murowany, to chociaż kilkanaście lat m  człowiek spokój” – mówi ks. Żyłka. „A drewniany kościół jest trochę jak coś żywego. Trzeba go stale doglądać, troszczyć się. Drewno musi być impregnowane co 4 – 5 lat, więc prace przy naszych kościołach trwają właściwie na okrągło. Co kościół, to zabytek. Pieniądze za materiały udaje się na szczęście pozyskać z różnych urzędów i instytucji, a także poprzez zbiórkę złomu, makulatury, które się sprzedaje.
A parafianie dodają do tego swoją pracę.”Ks. Józef Żyłka

Foto: W. Kaczmar

W parafii Klucz kościoły to nie są miejsca, które ma na głowie tylko ksiądz. Tam ludzie uważają swoje świątynie za swój wspólny dom i troszczą się o niego. Prawdziwą chlubą parafii jest procesja Bożego Ciała. W każdej z wiosek ludzi układają na ten dzień kwietne dywany. Z myślą o najstarszych, samotnych, których bliscy wyjechali za granicę, proboszcz „rozkręcił” stację i parafialne koło Caritasu.
Portret proboszcza z Klucza byłby niepełny bez gołębi. Ksiądz Józef Żyłka jest nie tylko sędzią i hodowcą, ale również ogólnopolskim duszpasterzem hodowców. Gołębie są dla niego źródłem radości i sukcesów. Gołębie to nie tylko pasja, to także klucz do męskiej duszy. Wielu mężczyzn właśnie przez gołębie udało się sprowadzić do kościoła. Kiedy w latach 80-tych ksiądz Żyłka pojechał z pielgrzymką do Włoch, zobaczył w Asyżu figurę św. Franciszka z żywymi gołębiami. Zainspirowało go to do obrania świętego za patrona hodowców. Z tym świętym kojarzą się też idee dobra i pokoju, miłości do przyrody.
Jego dumą i radością jest stworzenie duszpasterstwa i ogromna liczba sztandarów łopoczących podczas pielgrzymki na Górze Św. Anny.Kategoria gospodarcza

PHU PROFECTUS Sp. z o. o. z Niezdrowic

PHU PROFECTUS zostało założone w 2009 roku przez panią Marię Kiowską. Od początku swojej działalności firma skupia się głównie na realizacji inwestycji komunalnych i obiektów publicznych dostępnych dla każdego mieszkańca, takich jak drogi, mosty, hale i boiska sportowe, ścieżki rowerowe, renowacje i rewitalizacje przestrzeni publicznych, obiektów zabytkowych, przyrodniczych jak również obiektów oświatowo – wychowawczych.
Pomimo stosunkowo krótkiego funkcjonowania na rynku PHU Profectus może poszczycić się realizacją przedsięwzięć o wartości blisko 100 mln. zł, głównie na terenie województw opolskiego i śląskiego. Aktywnie współpracuje z instytucjami rynku pracy, włączając się w programy aktywizacji zawodowej dzięki czemu pracę w firmie znaleźli stażyści oraz osoby długotrwale bezrobotne, nabywając nowych umiejętności i odnajdując swoje miejsce na rynku. Firma zatrudnia również osoby zagrożone marginalizacja społeczną, pracę znajdują tu osadzeni z Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich, co w przyszłości pozwoli na reintegrację ze społeczeństwem.Maria Kiowska - Profectus

Foto: W. Kaczmar

Warte podkreślenia są również osobiste cechy Pani Prezes Marii Kiowskiej, dzięki którym firma Profectus wpisuje się nie tylko w działania prorozwojowe Gminy Ujazd ale i również w działania społeczne. Pani Maria Kiowska od lat zaangażowana jest w działalność organizacji pożytku publicznego w tym.: Stowarzyszenia Góra Świętej Anny oraz Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice. Wspiera oddolne inicjatywy społeczne poprzez wsparcie materialne i osobiste zaangażowanie w wydarzenia kulturalne, systematycznie wspiera działalność lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdrowicach oraz inne wydarzenia integrujące społeczność lokalną i przyczyniające się do trwałego i wymiernego rozwoju Gminy Ujazd i Powiatu Strzeleckiego.
Firma PHU Profectus Sp. z o.o. jest namacalnym przykładem dynamicznego rozwoju małej przedsiębiorczości na ziemi strzeleckiej, wykorzystującego rodzimy potencjał osobowy oraz szanse stwarzane przez instytucje otoczenie biznesu, dzięki programom wspierającym małe i średnie firmy, co w efekcie przekłada się na wzrost rozwoju gospodarczego oraz na poprawę warunków życia lokalnej społeczności.Nagroda specjalna

Marek Gaworski

Autor 60 książek i albumów, laureat nagród i wyróżnień, utrwalona pozycja autorytetu w kwestii śląskich zamków i pałaców. To wszystko jest dorobkiem Marka Gaworskiego ze Strzelec Opolskich.
Wielu jest autorów piszących o naszych miejscowościach, o Ziemi Strzeleckiej. Nikt jednak nie promuje jej tak intensywnie, jak Marek Gaworski. Siedem, spośród jego książek dotyczy bezpośrednio gmin naszego powiatu. W kolejnych kilkudziesięciu wydawnictwach znaczne ich fragmenty stanowią zdjęcia i informacje o naszym regionie.
Cechą charakterystyczną twórczości Marka Gaworskiego jest docieranie przez niego do niepublikowanych dotąd materiałów, do całkiem nowych źródeł. Podczas redagowania pierwszej w historii monografii o strzeleckim zamku, Pan Gaworski nawiązał, wciąż trwający, kontakt z rodziną zu Castell-Castell, ostatnich właścicieli zamku i hrabiowskich dóbr. Kontakty te zaowocowały spisaniem wielu nieznanych wcześniej faktów, historii oraz anegdot z życia strzeleckiej arystokracji. To dzięki niemu, cenne dla historii Strzelec wspomnienia żony hrabiego Wolfganga, Sybilli nie przepadły w wiecznym zapomnieniu.Marek Gaworski

Foto: W. Kaczmar

Możemy być dumni, że Strzelczanin jest najważniejszym obecnie popularyzatorem zamków i pałaców w południowej Polsce, a także cenionym fotografem tych zabytków. Naszego mieszkańca docenili zresztą już inni, i to bardzo konkretnie. Marek Gaworski posiada tytuł Zasłużonego dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki, za wkład w tamtejszą kulturę. Dwukrotnie zdobywał laury Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej za jego albumy i przewodniki opublikowane przez renomowane wydawnictwo Arkady. Jego książka o zamkach nad Renem została przyjęta do dystrybucji w Niemczech, jako wzorcowa publikacja dedykowana turystom z Polski.
Marek Gaworski jest pracownikiem jednej ze strzeleckich firm, a pisaniem książek i wydawnictwem zajmuje się po godzinach pracy. Każdą wolną chwilę poświęca swojej pasji oraz rodzinie, która wspiera go na każdym kroku. Od dwóch lat realizuje autorski projekt – „Zamki i pałace Europy”, a od roku, wraz z żoną, projekt „Szpilki na zamku”, który ma na celu ukazanie zabytkowych rezydencji okiem kobiety, a nie historyka i miłośnika sztuki. Łączenie pracy i tak intensywnej pasji jest nie lada wyzwaniem. Nawet zaproszenie na dzisiejszą uroczystość Marek Gaworski skwitował słowami: — Szkoda tej soboty, mam tyle zaległych zdjęć do zrobienia, a słońce najlepiej oświetla zabytki właśnie po południu.

Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku jako jedna z największych Lokalnych Grup Działania na Opolszczyźnie z inicjatywy partnerów lokalnych w ramach wdrażania programu Leader na lata 2007-2013. Na początku Stowarzyszenie tworzyło osiem gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Izbicko oraz Strzelce Opolskie. W kolejnym roku do członkostwa dołączyła gmina Walce, a ostatnia z gmin tj. Tarnów Opolski przystąpiła w 2008 roku. Kraina Św. Anny swoim zasięgiem obejmuje częściowo trzy powiaty: krapkowicki, strzelecki i opolski znajdujące się w pobliżu wygasłego przed milionami lat wulkanu w Górze Świętej Anny.
W swojej strategii Stowarzyszenie przedstawia wizję obszaru, który ma rozwijać się pod względem turystyki, z zachowaniem obrzędów i tradycji wywodzących się z jej regionu. Wzmocnieniu ulegają takie elementy regionalne jak gwara, stroje, kuchnia regionalna, czy produkty lokalne. Konsekwentnie podejmuje działania służące promocji i edukacji, wspieraniu kultury i wszelkich zasobów, w tym m. in. zasobów przyrodniczych regionu. W swoich działaniach duży nacisk kładzie na promowanie opolskiego wzoru kwiatowego i przełożeniu tego wzornictwa na produkty codziennego użytku.Ewa Maria Piłat

Foto: W. Kaczmar

W celu skuteczniejszego działania na rzecz objętego obszaru Stowarzyszenie poszukuje różnych źródeł finansowania dla realizacji projektów wspomagających rozwój regionu. Największym z nich jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który na lata 2014-2020, Stowarzyszenie pozyskało ponad 10 mln złotych. W ubiegłorocznym okresie programowania środki te wynosiły ponad 21 mln złotych. Stowarzyszenie było inicjatorem i realizatorem projektu pn.: Sięgamy po wiedzę o regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku. W efekcie projektu 14 osób uzyskało państwową licencje przewodników turystycznych po województwie opolskim. W 2015 roku Stowarzyszenie aplikowało w konkursie na Ośrodki Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dotychczasowa działalność Krainy na tyle zaciekawiła komisję wybierającą ODL, że zwrócono się do Stowarzyszenia z zapytaniem czy zechciałoby uczestniczyć w pilotażowej formie konkursu „Działaj Lokalnie”. W ten sposób w 2016 roku LGD zostało wybrane jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie, który otrzymuje tylko dotację na zarządzanie programem, natomiast środki finansowe na granty muszą pochodzić ze środków własnych Stowarzyszenia. Do tej pory w ramach „Działaj Lokalnie’ zostało zrealizowanych aż 19 inicjatyw społecznych, skupiających się wokół dobra wspólnego mieszkańców.
Kraina św. Anny to jedyna organizacja na Opolszczyźnie, która organizuje wydarzenie „Giving Circle- Krąg darczyńców”. Spotkanie, na którym grupy nieformalne i organizacje pozarządowe mogą w nietypowy sposób przedstawić swoje projekty osobom z otoczenia biznesu i pozyskać środki finansowe na realizację swoich marzeń. W 2018 roku zorganizowano drugie tego typu wydarzenie, na którym pozyskano prawie 15 tyś. złotych, a poprzednia edycja zakończyła się wynikiem ponad 12 tyś. złotych. Działalność Stowarzyszenia jest doceniana nie tylko w województwie, ale też za jego granicami. W ubiegłym roku Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 10 tyś. złotych za Dobre Praktyki w Działaj Lokalnie – „Dobra energia ciągle powraca”. Na wizyty studyjne do Krainy przyjeżdżają samorządowcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy z najdalszych zakątków Polski, w celu zainspirowania się do dalszego funkcjonowania.
Stowarzyszenie Kraina św. Anny tworzy zespół osób kreatywnych, pełnych pasji i energii, a ich działania podejmowane są przede wszystkim w celu dążenia do ucieleśnienia wizji i marzeń mieszkańców, aby w ich otoczeniu żyło się lepiej.

Laury edycja XX

Foto: W. Kaczmar

Kapituła Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej

Nominacji i wyboru laureatów nagrody za 2017 rok dokonał zespół w składzie:
   Marek Życzyński - przewodniczący,
   Józef Kampa - zastępca przewodniczącego,
   Jan Bogusz - sekretarz,
   Gabriela Puzik,
   Irena Kaczmarek,
   Bogusław Farion,
   Zbigniew Pierzchawka,
   Jan Zubek,
   Andrzej Wróbel,

Laureaci Laurów Gimnazjalistów

Foto: W. Kaczmar

Laur Ziemi Strzeleckiej dla Najlepszego Gimnazjalisty

W roku 2017 laureatami "Laur Ziemi Strzeleckiej dla najlepszych gimnazjalistów" zostali:

Laury dla Gminazjalistów     Laury dla Gminazjalistów

Foto: W. Kaczmar

Oprawa artystyczna uroczystości

Na zakończenie ceremonii wręczenia Laurów dla Najlepszych Gimnazjalistów 2017 roku wystąpił duet Julia Roter - śpiew oraz Marzena Tarlińska - gitara, uczniowie gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich, których opiekunem jest pani Jadwiga Lizon.


Duet J.Roter i M.Tarlińska     Duet J.Roter i M.Tarlińska

Foto: W. KaczmarGala została również uświetniona występem Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej, prowadzonego przez dyrygentkę Ludmiłę Wocial-Zawadzką.
Chór powstał w 2007 roku i od początku istnienia bierze czynny udział w życiu uczelni, miasta Opola i całego regiony opolskiego. Od dziesięciu lat chór występuje na Opolskim Rynku podczas odsłony gwiazd w Opolskiej Alei Gwiazd. Imprezy te odbywają się podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Młodzi wokaliści śpiewają najsłynniejsze piosenki znanych artystów w aranżacjach Radosława Wociala.
W chórze śpiewają studenci i sympatycy Politechniki Opolskiej. Uzyskał on wiele osiągnięć na konkursach ogólnopolskich, jest częstym muzycznym gościem Koncertów i Festiwali. Swoją pasją, młodością i wigorem zachęca słuchaczy do wspólnego tańca i śpiewu.

Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej     Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej

Foto: W. Burcek (Foto Studio Hexa)
Patronat Honorowy

Herb
Burmistrz
Strzelec Opolskich

Patronat Medialny

Logo HEXA Informator Strzelecki

Partnerzy wspierający

PPO Brukbeton Bank Spółdzielczy

Kronospan Transkom

TAG Drewnoplast Adamietz

Drewnoplast Naprzód Sp. z o. o.

Brico Marche Drukarnia 29

PHU NOW-BUD Leszek Nowak

Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 20-05-2017 (Hubert Waloszek)