Logo SZS


Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej"


Kapituła Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" dokonała wyboru nominowanych w XXII edycji konkursu w pięciu kategoriach:

Nominacje w XXII edycji konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej


     Kategoria działalność społeczna

Jan Ploch

Jan Ploch

Jan Ploch od dwóch kadencji pełni funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie. Wspólnie ze strażakami wykonuje na rzecz Kadłuba szereg prac społecznych. Zawsze słowny, bezinteresownie wykonuje to co zaplanowane.
Pan Ploch od 10 lat prowadzi w Kadłubie firmę budowlaną, zatrudniającą obecnie 12 osób. Jego firma rozwija się płynnie i dynamicznie, inwestując w szkolenia pracowników oraz nowoczesny sprzęt. Jan Ploch to nie tylko przedsiębiorca, ale również wielki społecznik. Dzięki dobrej kondycji firmy jest sponsorem szkoły podstawowej, Wsi Kadłub, a także Straży Pożarnej.


Marek Życzyński

Marek Życzyński

Marek Życzyński od 1983 roku związany ze strzelecką oświatą. Członek Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, aktywny działacz w Strzeleckim Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej. Jeden z założycieli Młodzieżowej Rady Gminy, współorganizator wielu przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, np. projekt „Wyobraź sobie jak byś był niewidomy” realizowany wspólnie z miastem Soest, międzynarodowe wymiany młodzieży w ramach Programów Comenius, Erasmus+, spotkania sportowe, Gale Boksu, koncerty i występy artystyczne. Jako członek Rady Nadzorczej Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej aktywnie włącza się w organizację cyklicznych imprez dla całej społeczności lokalnej: „Rodzinne popołudnie na łyżwach”, „Zimowy mityng rekreacyjno–sportowy dla rodzin” „Sportowa rodzinna sobota”.


Bogusław Barłóg

Bogusław Barłóg

Bogusław Barłóg jest związany z  Ziemią Strzelecką od ponad 40 lat. W 2010 roku z jego inicjatywy powstało Koło Rowerowe PTTK „Kamienie Szlachetne” w Strzelcach Opolskich, którego jest prezesem.
Dzięki działalności Pana Bogusława koło nawiązało kontakty z innymi grupami rowerowymi z terenu Opolszczyzny oraz z Kołem Nordic Walking działającym przy OSiR w Strzelcach Opolskich. Działalność Bogusława Barłoga to przykład na to jak jeden człowiek potrafi rozwijać więzi społeczne wśród mieszkańców regionu, a także jednoczyć środowiska ludzi aktywnych sportowo. Bogusław Barłóg za swoją działalność został w 2015 roku odznaczony „Brązową Honorową Odznaką PTTK” oraz odznaką „Zasłużony dla Turystyki na Śląsku Opolskim”, a w 2017 roku uzyskał tytuł „Człowieka Roku” powiatu strzeleckiego w kategorii „działalność społeczna i charytatywna”.     Kategoria sportowa

Maciej Walczak

Maciej Walczak

Maciej Walczak siatkarz pochodzący ze Strzelec Opolskich wychowanek UKS Strzelce Opolskie. Na szczeblu młodzieżowym reprezentował AZS PWSZ Nysa oraz MMKS Kędzierzyn-Koźle. Następnie grał w ZAKSIE rywalizującej w Młodej Lidze. Przez ostatnie trzy sezony bronił barw zespołu ze Strzelec Opolskich przyczyniając się do wywalczenia promocji do wyższej klasy rozgrywkowej – I Ligii Mężczyzn.
– Satysfakcjonujące jest to, że będę mógł grać w I lidze, równocześnie mieszkając w swoim rodzinnym mieście. (…) Nie będzie lekko, ale będziemy ciężko pracować i damy z siebie wszystko – powiedział skrzydłowy ZAKSY Strzelce Opolskie.


Jan Pastuch

Jan Pastuch

Jan Pastuch to były zawodnik a obecnie działacz piłkarski związany z Kalinowem. Przez ponad 40 lat był Prezesem Ludowego Klubu Sportowego „Czarni Kalinów – Kalinowice”. Pan Jan propaguje ideę wychowania przez sport. Nie uznaje zasady zwycięstwo „za wszelką cenę”. Uważa, że sport to przede wszystkim rozrywka. Jego zdolności organizacyjne i miłość do sportu sprawiły, że drużyny piłkarskie organizował wszędzie gdzie się pojawił: w zakładzie pracy, w wojsku. Na boisku i przy ławce trenerskiej cechowała go zawsze pełna szacunku postawa wobec przeciwników i sędziów.


Ryszard Becella

Ryszard Becella

Ryszard Becella to działacz sportowy i propagator sportu młodzieżowego, którego działalność sportowa na terenie gminy rozpoczęła się wraz z powstaniem klubu sportowego „Piast Nowa Wieś” w Strzelcach Opolskich w 2002 roku. Od kwietnia 2006 roku do nadal Prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy „Piast” Strzelce Opolskie, posiadający 16 drużyn w tym 15 dziecięco-młodzieżowych, liczący łącznie 245 członków. Drużyna seniorów z powodzeniem występuje w IV lidze BS Leśnica a drużyny juniorów w tym kobiety oraz trampkarze występują w najwyższych klasach rozgrywkowych województwa opolskiego co jest doskonałą wizytówką naszej gminy. Zasiada w Zarządzie Opolskiego Związku Piłki Nożnej jako członek zarządu. Jest Przewodniczącym Rady Sportu przy Burmistrzu Strzelec Opolskich. W 2005 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi; wyróżniony tytułem „Pasjonat Sportowej Polski 2017”. W październiku 2019 roku odznaczony Orderem Stulecia Odzyskania Niepodległości Przez Polskę. Cechuje go duże zaangażowanie, jest niezwykle oddany swojej pasji, którą jest piłka nożna, ciągle dąży do uzyskiwania ponad planowych wyników, posiada wszechstronną wiedzę i ogromne doświadczenie, które pozwala mu podejmować trafne decyzje. Prowadzeniem Klubu z taką pasją i zaangażowaniem dba o wizerunek miasta i gminy Strzelce Opolskie.     Kategoria działalność kulturalna

Adriann Jarosz

Adriann Jarosz

Adriana Jarosz od ponad 20 lat mieszka i pracuje w gminie Izbicko, lokalna Poetka, wieloletnia nauczycielka, Prezes Oddziału Związku Literatów Polskich, Członek Klubów Literackich i Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, autorka wierszy i publikacji literackich. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, w 2014 roku nominowana do Nagrody Poetyckiej imienia Wisławy Szymborskiej. Inicjatorka i organizatorka spotkań autorskich, konkursów poetyckich, wieczorów i warsztatów literackich, jurorka w konkursach recytatorskich.
Inicjatorka i organizatorka Gminnego Konkursu Recytatorskiego Śląsk – ziemia poetów, podczas którego uczniowie recytują utwory polskich twórców, a w jury tego konkursu niejednokrotnie zasiadali polscy poeci.


Roman Dethloff

Roman Dethloff

Roman Dethloff od 1977 roku z pasją rzeźbi, maluje oraz odnawia przydrożne kapliczki, krzyże, pomniki i figury sakralne. Aktywnie włącza się w ratowanie zabytków swojego regionu oraz zbiera dla przyszłych pokoleń materiały, dokumenty, stare fotografie, legendy i opowiadania o zwyczajach związanych z lokalną historią. Jest członkiem Polskiej Rady Heraldycznej „Nova Heraldia” z siedzibą w Jeleniej Górze. Społecznie angażuje się w życie swojej miejscowości Szymiszowa. Wspomaga działania rady sołeckiej Szymiszowa – Osiedle oraz rady parafialnej przy kościele pw. Ducha Świętego w Szymiszowie.


Barbara Prochownik-Malewska

Barbara Prochownik-Malewska

Barbara Prochownik–Malewska mieszkanka Strzelec Opolskich. W 1991 roku założyła przy Strzeleckim Domu Kultury Zespół Pieśni i Tańca Strzelce Opolskie, prowadziła rytmikę i dziecięcy zespół Strzeleckie Kurki. Prowadziła grupę teatralną Bez Wtyczki ze skazanymi ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz zespół taneczno–wokalny Strzeleckie Dziouszki przy Parafii Św. Wawrzyńca. Jest solistką w zespole VIVA LA MUSICA. Zasiada w Gminnej Radzie Seniorów, gdzie zajmuje się sprawami związanymi z kulturą i rekreacją. Jest pomysłodawcą Senioriady Strzeleckiej.
Pełna optymizmu – jej dewizą jest hasło Nigdy na nic nie jest za późno. Za swoją pracę została nominowana do Pereł 2019.     Kategoria działalność wychowawcza

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Szymiszowie

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Szymiszowie

Ochotnicza Straż Pożarna W Szymiszowie działa od roku 1928. W roku 2013 podjęła się niezwykle ważnej misji organizując Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, członkostwo w której staje się pierwszym, niezwykle ważnym krokiem do kariery strażaka. Do zadań OSP i jej młodzieżowego zaplecza, oprócz działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, należy prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej. Młodzi strażacy z Szymiszowa pod nadzorem swoich starszych opiekunów: dh Piotra Kiełbasy i dh Marcina Buszmana, organizują działalność kulturalno-oświatową w swoim środowisku, rozwijają sprawność fizyczną a także w ramach swoich obowiązków prowadzą szlachetną działalność wolontariacką. Ochotnicy z Szymiszowa są wspaniałym przykładem poważnego traktowania swoich obowiązków, gdzie przyjemne przenika się z pożytecznym, a remiza jest miejscem gdzie nie ma czasu na nudę.


Małgorzata Kucharska

Małgorzata Kucharska

Małgorzata Kucharska od dwudziestu lat prowadzi zajęcia z tańca w Strzeleckim Ośrodku Kultury, jest instruktorem i choreografem Zespołu Tanecznego KLIK. W trakcie dwóch dekad swojej pracy wychowała kilka pokoleń tańczących strzelczan, występami prowadzonych zespołów uświetnia programy wielu imprez kulturalnych, reprezentując Strzelce Opolskie na scenach lokalnych i regionalnych. Obecnie będąc już na emeryturze nadal prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i strzeleckich seniorów.
Doświadczenie sceniczne Małgorzaty Kucharskiej, pasja, którą zaraża młode pokolenia, zaangażowanie i serce jakie oddaje w każdej minucie związanej z tańcem powoduje, że przyciąga do siebie jak magnes młodych adeptów sztuki tanecznej oraz pozwala na rozpoznanie i rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci i młodzieży.


Zbigniew Babski

Zbigniew Babski

Zbigniew Babski – założyciel i przewodniczący Strzeleckiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej. Pomysłodawca rad młodzieżowych w województwie opolskim – jedna z pierwszych powstała w naszej gminie w 1997 roku. Pan Zbigniew z zaangażowaniem i skutecznie pozyskiwał środki regionalne między innymi na Strzeleckie Centrum Edukacyjne, wymiany międzynarodowe i inne działania, które służyły młodzieży i mieszkańcom. Pomysłodawca Laurów dla Gimnazjalistów, które promowały wybitne wyniki w nauce i aktywność społeczną uczniów byłego szczebla gimnazjalnego. Obecnie projekt będzie realizowany w ramach „Młodzieżowego Lauru Kompetencji”. Autor, współautor i koordynator wielu projektów w ramach Programów „Młodzież w działaniu” i Erasmus+. Jeden z projektów „Wyobraź sobie, gdybyś był niewidomym” został nagrodzony w konkursie Marszałka Województwa Opolskiego Partnerstwo bez granic. Pan Zbigniew bardzo aktywnie angażuje się w działania na rzecz społeczności Ziemi Strzeleckiej, zwłaszcza w zakresie edukacji, kultury oraz sportu i rekreacji, np. w ramach Społecznego Komitetu Budowy Hali Sportowej przy ówczesnym Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich.     Kategoria działalność gospodarcza

Zimmermann Haus

Zimmermann Haus Sp. z o. o. Sp. K.

Firma Zimmermann powstała w 2006 roku a jej właściciele od początku kariery zawodowej są związani z dekarstwem i ciesielstwem. Obecnie zatrudnia 30 pracowników, posiada własny skład budowlany oraz drzewny.
Budują energooszczędne domy szkieletowe z pełną prefabrykacją na własnej hali montażowej. Działają na terenie województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego.
Kluczowe dla firmy Zimmermann Haus jest indywidualne podejście, funkcjonalność nowo projektowanego obiektu i optymalizacja kosztów wykonania. Wznoszone budynki są nisko-energetyczne i co ważne z 25-letnią gwarancją jakości. Zimmermann–Haus wyróżnia szybkość, cena i kompleksowość usług.


Gabriela i Jan Patołowie

Gabriela i Jan Patołowie

Gabriela I Jan Patoła to przedsiębiorcy, którzy działalność rozpoczęli w 1991 roku od małej gastronomii, później otworzyli sklep, a następnie bar. Obecnie prowadzą renomowaną restaurację „U Jana” w Warmątowicach, w której zatrudniają 20 osób. Restauracja specjalizuje się w przyjęciach okolicznościowych i cateringu. W roku 2009 zwyciężyła w konkursie „Opolskie Kwitnące” w kategorii: obiekt hotelowo–gastronomiczny. Zdobyła także Złotą Różę Opolskiej Turystyki w konkursie Agro-Eko-Turystycznym „Zielone Lato 2014”. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu środków europejskich możliwym stało się wybudowanie przy restauracji hoteliku na 14 miejsc noclegowych.


Kapica Sp. z o.o.

Kapica Sp. z o.o.

Firma Kapica jest firmą rodzinną, której tradycja sięga 1928 roku. Obecnie zatrudnia ona już ponad 240 osób, będąc czołowym pracodawcą na ziemi strzeleckiej. Posiada 9 salonów sprzedaży rozlokowanych na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Dba o najwyższą jakość usług oraz stały rozwój oferując swoim klientom okna i drzwi z PCV oraz aluminium. Od wielu lat przekonuje do swoich produktów nie tylko lokalnych klientów ale i europejskich odbiorców.
Firma Kapica jest również aktywna społecznie. Wspiera lokalne żłobki, szkoły, kluby sportowe. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach z uczniami szkół, w tzw. pogadankach mających na celu kształtowanie świadomości zawodowej.
Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor Uaktualniono: 12-04-2020 (Hubert Waloszek)