Logo SZS

III Rajd Rowerowy SZS 2017

Rajd Rowerowy SZS 2017

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka organizuje w dniu 26 sierpnia 2017 roku III Rajd Rowerowy. Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienie świadomości ekologicznej, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi strzeleckiej oraz popularyzacja idei samorządności.pnp  Plakat informacyjny(dokument pdf )

Trasa rowerowej przejażdżki, o długości ok. 40 km, przebiegać będzie ze Strzelec Op. przez Grodzisko do Izbicka, oraz dalej do Szymiszowa i powrót do Strzelec Op. W ramach imprezy zaplanowano przerwę kawową, zwiedzanie Pałacu w Izbicku oraz piknik z konkursem.

Impreza jest współfinansowana (w ramach tzw. Małego Grantu na 2017 rok) przez Fundację GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie (ul. Cementowa 1, Chorula; 47-316 Górażdże) oraz została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Planuje się, że w rajdzie weźmie udział do 50 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

Zbiórka na placu Myśliwca, przed Ratuszem o godzinie 915, wyjazd o godzinie 1000.

Zainteresowani udziałem mogą przesłać kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym poniżej.

  Regulamin Rajdu(dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument MS Word)

  Planowana trasa rajdu(dokument pdf )

  Kodeks Drogowy_(fragmenty) (dokument pdf)

Ubezpieczenie

Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym uczestnikom rajdu ubezpieczenie
Warta Travel Plus
Okres ubezpieczenia: od 26 sierpnia 2017 do 26 sierpnia 2017
Forma ubezpieczenia: zbiorowe
Suma ubezpieczenia NNW: 20 000 zł/os.
Suma ubezpieczenia OC: 20 000 zł/os.

  Ogólne warunki ubezpieczenia Warta Travel Plus (dokument pdf )
>>  Lista zarejestrowanych uczestników

(14-08-2017)Organizator:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

SZS-logo

Współfinansowanie (w ramach tzw. Małego Grantu na 2017 rok):

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie w roku 2017
ul. Cementowa 1, Chorula; 47-316 Górażdże
www.aktywniwregionie.pl


Fundacja-logo

Patronat Honorowy:

Burmistrz Strzelec Opolskich
pl. Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Opolskie
www.strzelceopolskie.pl

Strzelce Op.
Pomoc w organizacji (zapewnienie serwisu technicznego):

CAR-MOT
Salon Rowerowy, Skutery
ul. Plac Targowy 4, 47-100 Strzelce Opolskie
http://carmot.pl/


CAR-MOT Strzelce Opolskie

Salon Rowerowy, SkuteryPasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 24-08-2017 (Hubert Waloszek)