Logo SZS

V Rajd Rowerowy SZS 2019

V Rajd Rowerowy SZS 2019


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, już po raz piąty organizuje rajd rowerowy po ziemi strzeleckiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, w sobotę 31 sierpnia przed strzelecki Ratusz skąd o godzinie 10 nastąpi start rajdu. Ok. 40 km trasa przebiegać będzie ze Strzelce przez Szymiszów do Ligoty Dolnej, dalej do Rożniątowa i powrót do Strzelec.
W ramach imprezy zaplanowano w Ligocie Dolnej przerwę kawową oraz zwiedzenie Izby Tradycji Lotniczych i Muzeum Sztuki Sakralnej. Natomiast w Rożniątowie przygotowany zostanie dla uczestników rajdu piknik wraz z konkursem.
Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienie świadomości ekologicznej, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi strzeleckiej oraz popularyzacja idei samorządnościpnp  Plakat informacyjny(dokument pdf )

Impreza została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Może w nim wziąć udział do 50 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.
W Rajdzie mogą wziąć udział osoby wpisane na Listę uczestników.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

Zbiórka na placu Myśliwca, przed Ratuszem od godziny 915, wyjazd o godzinie 1000.
Zainteresowani udziałem mogą przesłać kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl
Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym poniżej.

  Planowana trasa rajdu(dokument pnp)

  Trasa Rajdu w Google Maps

  Regulamin Rajdu(dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument MS Word)

  Kodeks Drogowy_(fragmenty) (dokument pdf)

Ubezpieczenie. Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym uczestnikom rajdu ubezpieczenie

  Ogólne warunki ubezpieczenia(dokument pdf )

>>  Lista zarejestrowanych uczestnikówOrganizator:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

SZS-logo

Współfinansowanie:

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie
ul. Cementowa 1, Chorula; 47-316 Górażdże
www.aktywniwregionie.pl


Fundacja-logo

Patronat Honorowy:

Burmistrz Strzelec Opolskich
pl. Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Opolskie
www.strzelceopolskie.pl

Strzelce Op.
Pomoc w organizacji (zapewnienie serwisu technicznego):

CAR-MOT
Salon Rowerowy, Skutery
ul. Plac Targowy 4, 47-100 Strzelce Opolskie
http://carmot.pl/


CAR-MOT Strzelce Opolskie

Salon Rowerowy, SkuteryPasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 6-08-2019 (Hubert Waloszek)