Logo SZS

VII Rajd Rowerowy SZS 2021

VII Rajd Rowerowy SZS 2020


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, już po raz siódmy organizuje rajd rowerowy po ziemi strzeleckiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, w sobotę 28 sierpnia przed strzelecki Ratusz skąd o godzinie 930 nastąpi start rajdu. Trasa Rajdu długości ponad 40 km przebiegać będzie ze Strzelce przez Szymiszów, Ligotę Dolnę do Żyrowej. W  Żyrowej, przewidziane jest zwiedzanie odrestaurowywanego Pałacu oraz piknik wraz z quizem. Powrót do Strzelec Opolskich około godziny 1700 .
Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienie świadomości ekologicznej, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi strzeleckiejpnp  Plakat informacyjny(dokument pdf )

Impreza została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Może w nim wziąć udział do 50 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.
W Rajdzie mogą wziąć udział osoby wpisane na Listę uczestników.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu.

Zbiórka na placu Myśliwca, przed Ratuszem od godziny 845, wyjazd o godzinie 930.
Zainteresowani udziałem mogą przesłać kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl
Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym poniżej.

  Planowana trasa rajdu(dokument png)

  Regulamin Rajdu (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument MS Word)

  Kodeks Drogowy_(fragmenty) (dokument pdf)

Ubezpieczenie. Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym uczestnikom rajdu ubezpieczenie
Okres ubezpieczenia: 28 sierpnia 2021 roku
Zakres ochrony ubezpieczeniowej: pełny na sumę ubezpieczeniową 10 000 zł


  Ogólne warunki ubezpieczenia(dokument pdf )

>>  Lista zarejestrowanych uczestnikówOrganizator:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

SZS-logo
Patronat Honorowy:

Burmistrz Strzelec Opolskich
pl. Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Opolskie
www.strzelceopolskie.pl

Strzelce Op.


Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 15-08-2021 (Hubert Waloszek)