Logo SZS

VIII Rajd Rowerowy SZS 2021

VIII Rajd Rowerowy SZS 2022


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, już po raz ósmy organizuje rajd rowerowy po ziemi strzeleckiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, w sobotę 3 września przed strzelecki Ratusz skąd o godzinie 930 nastąpi start rajdu. Trasa Rajdu długości ponad 45 km przebiegać będzie ze Strzelce przez Szymiszów do Kamienia Śląskiego oraz powrót przez Kalinowice do Strzelec Opolskich. W Kamieniu Śląskim uczestnicy rajdu będą mieli możliwość zwiedzenia Karolinka Golf Park.
Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienie świadomości ekologicznej, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi strzeleckiejpnp  Plakat informacyjny(dokument pdf )

Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Może w nim wziąć udział do 45 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
W Rajdzie mogą wziąć udział osoby wpisane na Listę uczestników.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu.

Zbiórka na placu Myśliwca, przed Ratuszem od godziny 900, wyjazd o godzinie 930.
Zainteresowani udziałem mogą przesłać kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl
Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym poniżej.

  Regulamin Rajdu (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument MS Word)

  Kodeks Drogowy_(fragmenty) (dokument pdf)

>>  Lista zarejestrowanych uczestnikówOrganizator:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

SZS-logo


Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 15-08-2022 (Hubert Waloszek)