Logo SZS

Wybory 2014

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka dziękuje mieszkańcom Naszej Gminy i Powiatu za udział w głosowaniu, a w szczególności za oddanie głosu na naszych kandydatów i obdarzenie ich swoim zaufaniem.
Ostatecznie kandydaci KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka uzyskali:
Wybory samorządowe w liczbach

Ogólne informacje statystyczne dotyczące udziału w wyborach samorządowych kandydatów z listy Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka


Ogółem SZS Udział [%]
Wybory do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (z uwzględnieniem okręgów w których o mandat ubiegali się kandydaci z listy Stowarzyszenia)
Ilość zgłoszonych kandydatów 91 16 17,6 %
Ilość oddanych ważnych głosów 7 205 1 776 24,6 %
Ilość uzyskanych mandatów 16 5 31,3 %
Wybory do Rady Gminy w Izbicku (z uwzględnieniem okręgów w których o mandat ubiegali się kandydaci z listy Stowarzyszenia)
Ilość zgłoszonych kandydatów 14 7 50 %
Ilość oddanych ważnych głosów 871 374 42,9 %
Ilość uzyskanych mandatów 7 3 42,9 %
Wybory do Powiaty Strzeleckiego
Ilość zgłoszonych kandydatów 163 18 11 %
Ilość oddanych ważnych głosów 19 476 1 787 21,1 %
Ilość uzyskanych mandatów 19 4 21,1 %


   Wybory Samorządowe 2014 - Przyjęcie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka.

W dniu 22 lipca br Komisarz Wyborczy w Opolu II wydał Postanowienia w sprawie przyjęcia protokoły finansowego Komitetu Wyborczego Ziemia Strzelecka bez zastrzeżeń


pdf  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II Nr 5/02/II/15/S (dokument pdf )


Komunikat KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

Prowadzone od 20 listopada b.r. rozmowy w sprawie zawarcia koalicji na poziomie powiatu pomiędzy Zarządem Powiatowym Platformy Obywatelskiej a Zarządem Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka i KWW Spółdzielców "Mała Ojczyzna” zostały przerwane. Przedstawiciele PO, desygnowani do rozmów nie pojawili się na umówionym w dniu 25 listopada spotkaniu, natomiast Przewodniczący strzeleckiej struktury PO poinformował telefonicznie, że zostały już poczynione uzgodnienia z KWW Mniejszość Niemiecka w sprawie zawiązania koalicji.

  więcej

(25-11-2015)
Komunikat KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka


Z inicjatywy przedstawicieli przyszłych radnych Rady Powiatu Strzeleckiego wybranych z listy KW Platformy Obywatelskiej doszło w dniu 20 listopada b.r. do spotkania z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka. Stowarzyszenie w rozmowach reprezentowało również przyszłych radnych z KWW Spółdzielców „Mała Ojczyzna”. Tematem spotkania była wstępne uzgodnienia dotyczące możliwości zawarcia wspólnej koalicji na poziomie powiatu.
Termin kolejnego spotkania został uzgodniony na wtorek 25 listopada.
Strony zadeklarowały, że do czasu zakończenia wspólnych rozmów bezwzględnie nie będą rozmawiać z przedstawicielami innych opcji politycznych w sprawie zawarcia innej koalicji.

(20-11-2015)
  Informacja

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka serdecznie zaprasza wszystkich kandydatów biorących udział w wyborach samorządowych z list Stowarzyszenia na spotkanie „powyborcze”, które zostało zaplanowane na dzień 27 listopada b.r. na godzinę 1700 w siedzibie na ulicy Wałowej.

(20-11-2015)
Wybory 2015 - archiwum

Na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów wybory samorządowe do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, jak również na wójtów burmistrzów i prezydentów miast odbędą się w terminie 16 listopada 2014 roku (niedziela). Stosowne rozporządzenie zostało podpisane 12 sierpnia 2014 r. Ewentualnie druga tury odbędzie się 30 listopada. Rady gmin (powiatów) i sejmiki województw zakończą swoją działalność 21 listopada 2014 r.
Szanowny Wyborco!
Mieszkańcu Ziemi Strzeleckiej!16 listopada 2014 roku pójdziemy do urn i dokonamy wyboru swoich przedstawicieli do władz samorządowych gminy, powiatu i województwa.

Zagłosuj na kandydatów z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka!

W zbliżających się wyborach samorządowych rekomendujemy kandydatów do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, i Rady Gminy w Izbicku oraz Rady Powiatu Strzeleckiego:

czyli ludzi, których łączy wspólny cel:

"Wszystko co najlepsze – rozum i serce – Ziemi Strzeleckiej"

Jesteśmy wiarygodni! Nam warto zaufać!


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka popiera kandydaturę Burmistrza Tadeusza Goca na kolejną kadencję


   Szanowny Wyborco! Czy wiesz że w Naszej Gminie:
  więcej  Dokonania w mijającej kadencji
Kandydaci do Rady Powiatu

Okręg wyborczy: Miasto i Gmina Strzelce Opolskie oraz Gmina Izbicko (łączna ilość mandatów - 9).
Lista nr 15

  1) Jan Zubek,
  2) Jarosław Mijas,
  3) Jan Bogusz,
  4) Krzysztof Kordek,
  5) Ingryda Golicz,
  6) Marzenna Staroszczyk,
  7) Marek Życzyński,
  8) Iwona Szotek,
  9) Elwira Morawiec–Bartczak,
 10) Józef Kamiński,
 11) Mirela Lubińska-Tomczak,
 12) Wioletta Myśliwy,
 13) Eugeniusz Kozołup,
 14) Andrzej Wnękowicz,
 15) Grzegorz Grodzki,
 16) Grażyna Glapiak,
 17) Andrzej Damaszek,
 18) Hubert Waloszek.

Okręg wyborczy: Miasto i Gmina Kolonowskie oraz Gmina Jemielnica (łączna ilość mandatów - 3).
Lista nr 15

  1) Piotr Rus,
  2) Danuta Kędzierska,
  3) Krzysztof Sawczuk,
  4) Jadwiga Sus,
  5) Krzysztof Bałuch.


Okręg wyborczy: Miasto i Gmina Zawadzkie (łączna ilość mandatów - 3).
Lista nr 15

  1) Gabriela Gosztyła,
  2) Paweł Klencz,
  3) Małgorzata Kozioł,
  4) Joachim Szostok,
  5) Józef Polis,
  6) Maria Piaskowska.


Okręg wyborczy: Miasto i Gmina Leśnica oraz Miasto i Gmina Ujazd (łączna ilość mandatów - 4).
Lista nr 15

  1) Artur Kiowski,
  2) Bożena Balwińska,
  3) Bożena Kozłowska,
  4) Paweł Michalski,
  5) Andrzej Wróbel.


Kandydaci do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

Lista nr 21

  Okręg Nr  1 - Bogdan Żminkowski,
  Okręg Nr  2 - Eryk Pakosz,
  Okręg Nr  3 - Silvia Koziolek-Beier,
  Okręg Nr  4 - Janusz Wnuk,
  Okręg Nr  5 - Agnieszk Knopik,
  Okręg Nr  6 - Katarzyna Jokiel,
  Okręg Nr  7 - Irena Kaczmarek,
  Okręg Nr  9 - Adam Tokarz,
  Okręg Nr 10 - Danuta Urbaniak,
  Okręg Nr 11 - Józef Bocian,
  Okręg Nr 12 - Roman Trembecki,
  Okręg Nr 14 - Grażyna Filińska,
  Okręg Nr 15 - Alicja Szaforz-Gabor,
  Okręg Nr 18 - Mateusz Szłapa,
  Okręg Nr 19 - Bogusław Farion,
  Okręg Nr 21 - Gabriela Puzik,


Kandydaci do Rady Gminy Izbicko

Lista nr 18

  Okręg Nr  1 -  Andrzej Pypka,
  Okręg Nr  2 - Lidia Pacula,
  Okręg Nr  3 - Stanisław Litwin,
  Okręg Nr  4 - Grzegorz Jachymiak,
  Okręg Nr  6 - Renata Krawczyk,
  Okręg Nr  9 - Henryk Piontek,
  Okręg Nr 11 - Roman Larisz,

Program wyborczy

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka po konsultacjach z członkami oraz sympatykami ubiegającymi się o mandat z listy Stowarzyszenia przyjął w dniu 8 października b.r. programy wyborcze.


>>> Program dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2018

>>> Program dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2018
Kampania wyborcza

  Informacja

W uroczystych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 r. organizowanych przez Gminę Strzelce Opolskie uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka. Delegacja Stowarzyszenia złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ofiarom Wojen i Przemocy.

Święto Niepodległości    Święto Niepodległości

(Zdjęcia Urząd Miejski w Strzelcach Op)


  Informacja

TVP oraz Polskie Radio przydzielił KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka czas antenowy na emisję audycji wyborczych.
Pierwsza emisja spotu Stowarzyszenia nastąpiła w programie telewizji regionalnej TVP Opole: w sobotę 1 listopada o godzinie 1715

>>> Pełne zestawienie
  Informacja

W piątek 24 października w Strzeleckim Domu Kultury odbyła się wspólna inaugurację samorządowej kampanii wyborczej dwóch komitetów: KW Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka oraz KWW Spółdzielców „Mała Ojczyzna” z jej leaderami Burmistrzem Tadeuszem Gocem oraz Wiceburmistrzem Józefem Kampą. Na scenie zaprezentowali się kandydaci jednego i drugiego komitetu.

Święto Niepodległości   Święto Niepodległości

(Zdjęcia p. Eryk Pakosz)

  Informacja

W dniu 7 października o północy upłynął termin zgłaszania komisjom wyborczym list kandydatów na radnych gmin, miast, powiatów i sejmiku województwa.

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka zgłosił listy kandydatów na radnych:


  Informacja

W dniu 18 września b.r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia w którym uczestniczyły także osoby zamierzające kandydować w najbliższych wyborach samorządowych. Komitet Wyborczy złożył sprawozdanie z dotychczasowych działań związanych z przygotowaniami do wyborów, w tym przedstawił wstępną wersję list wyborczych do poszczególnych okręgów. Przewodniczący Zarządu przedstawił również sprawozdanie z przyjętego w 2010 roku programu Stowarzyszenia na mijającą kadencję oraz założenia programowe na najbliższe wybory dla Gminy i Powiatu.
  Informacja

W dniu 11 września b.r. odbyło się robocze spotkanie Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka z kandydatami do rad gminnych i powiatowej. Omówione zostały najważniejsze kwestie prawne związane z prowadzeniem kampanii wyborczej. Dyskutowano również nad ogólną strategią wyborcza jak i programie wyborczym.
Informacje podstawowe

Nazwa komitetu wyborczego: Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
Skrót nazwy komitetu: KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
Adres siedziby komitetu: 47-100 Strzelce Opolskie; ul. Wałowa 5
Adres e-mail: kw-szs@ziemiastrzelecka.pl
Pełnomocnik wyborczy komitetu: Jan Bogusz
Pełnomocnik finansowy komitetu: Mateusz Szłapa

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku zamierza zgłosić kandydatów na radnych na terenie województwa opolskiego

  więcej  Więcej informacji

Komitet wyborczy

Stowarzyszenie utworzyło komitet wyborczy pod nazwą Komitet Wyborczy Ziemia Strzelecka. Głównym jego celem jest zgłoszenie kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 lipca 2014 roku.
Zarząd Stowarzyszenia, uzyskując poparcie Walnego Zebrania, zaprosił do pracy w Komitecie dodatkowo kilku członków Stowarzyszenia. Łącznie komitet tworzy 15 osób. Ponadto zostali wybrani Pełnomocnik Komitetu Wyborczego oraz Pełnomocnika Finansowego.

 więcej

Rejestr kredytów i wpłat

KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka prowadzi rejestr zaciągniętych kredytów oraz rejestr wpłat, zgodnie z wymogiem i na zasadach określonych w przepisie art. 104 § 1 ustawy Kodeks wyborczy.

>>> Rejestr kredytów

W chwili obecnej brak jest wpisów w "Rejestrze kredytów"


>>> Rejestr wpłat      

Okręgi wyborcze

Informacje o okręgach wyborczych w Powiecie Strzeleckim oraz w gminach Powiaty Strzeleckiego

Wybory do Rady Powiatu Strzeleckiego: Ilość okręgów/radnych – 4/19

Wybory do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich: Ilość okręgów/radnych – 21/21

Wybory do Rady Miejskiej w Zawadzkim: Ilość okręgów/radnych – 15/15

Wybory do Rady Miejskiej w Leśnicy: Ilość okręgów/radnych – 15/15

Wybory do Rady Miejskiej w Kolonowskim: Ilość okręgów/radnych – 15/15

Wybory do Rady Miejskiej w Ujeździe: Ilość okręgów/radnych – 15/15

Wybory do Rady Gminy w Izbicku: Ilość okręgów/radnych – 15/15

Wybory do Rady Gminy w Jemielnicy: Ilość okręgów/radnych – 15/15

Prawo wyborcze

Najbliższe wybory samorządowe, których termin przypada na 16 listopada b. r. odbędą według zmienionych zasad. Po raz pierwszy przeprowadzane zostaną nie na podstawie oddzielnej ordynacji wyborczej, lecz obowiązującego od 2012 roku Kodeksu wyborczego, który reguluje sposób przeprowadzania wszystkich wyborów. Najistotniejszą zmianą to wprowadzenie w wyborach do rad gmin okręgów jednomandatowych, z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

>>> Najistotniejsze zmiany w prawie wyborczym

>>> Wybory samorządowe –zasady

>>> Terytorialne komisje wyborcze

Kadencja 2010 - 2014

W listopadowych wyborach samorządowych w 2010 roku Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka rekomendował kandydatów do dwóch rad: Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich oraz Rady Powiatu Strzeleckiego. Łącznie na listach wyborczych znalazło się bez mała 40 członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Dobry, realistyczny program wyborczy oraz przekonywująca kampania skłonił wielu Wyborców do oddania głosów na naszych kandydatów. Ośmiu z nich uzyskało mandat radnego. Pięciu w Radzie Miejskiej oraz trzech w Radzie Powiatu. Wszyscy bardzo aktywnie i konsekwentnie, przez całą kończącą się już kadencję, realizowali program wyborczy Stowarzyszenia.
Warto podkreślić, że w wyborach do Rady Miejskiej Stowarzyszenie uzyskało jeden z najlepszych wyników. Przewodniczącym Rady został p. Bogusław Farion - członek Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia obieli również funkcję przewodniczących trzech Komisji Rady Miejskiej (Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Mieszkaniowej).
W Powiecie natomiast p. Jan Bogusz (sekretarz Zarządu) objął funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu, a p. Jan Zubek został członkiem Zarządu Powiatu.

>>> Radni Stowarzyszenia w kadencji 2010-2014

>>> Podsumowanie kadencji 2010-2014

Kontakt

Nazwa komitetu wyborczego: Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
Skrót nazwy komitetu: KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
Adres siedziby komitetu: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5
Adres poczty elektronicznej: kw-szs@ziemiastrzelecka.pl
Pełnomocnik wyborczy komitetu: Jan Bogusz
Pełnomocnik finansowy komitetu: Mateusz Szłapa
KRS: 0000055571
NIP: 7561744434
REGON: 531402670
Rachunek bankowy: 43 8907 1089 2002 1000 3109 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)