Logo SZS

Wybory 2014

Program Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2018

Przed Powiatem Strzeleckim kolejne wyzwania i kolejne szanse. Szanse na coraz lepsze zarządzanie i na uczynienie naszego powiatu miejscem, z którego wszyscy będziemy dumni.
Mieszkańcy zasługują na spełnienie swoich oczekiwań i na odważnie podejmowanie przez samorząd powiatowy nowych zadań. Czujemy się gotowi do podjęcia tych zadań i do wzięcia odpowiedzialności za ich realizację.
Najbardziej zależy nam na doprowadzeniu do tego, by nasz Powiat był miejscem, z którego nie będzie potrzeby emigrować, miejscem do dobrego życia dla wszystkich chcących tu zamieszkać, by o naszej Strzeleckiej Ziemi mówiono: piękna, gościnna i zasobna!
Jeśli dane nam będzie służyć Mieszkańcom swoimi doświadczeniami i wiedzą, nasze działania w samorządzie ukierunkujemy, w szczególności, na wymienione niżej obszary.

Infrastruktura drogowa i transport:

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna:

Oświata, kultura i sport:

Bezpieczeństwo publiczne:

Gospodarka, rolnictwo i ochrona środowiska:

Współpraca z gminami powiatu strzeleckiego:Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wierne idei „Wszystko co najlepsze – rozum i serce - Ziemi Strzeleckiej”, deklaruje otwartą i konstruktywną współpracę z wszystkimi radnymi powiatowymi, bez względu na ich przynależność organizacyjną i partyjną.
  Zobacz nasz program wyborczy dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2018   

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)