Logo SZS

Wybory 2014

Program Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2018

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka od ponad dwudziestu lat, z rozwagą, dba o wspólne dobro mieszkańców Ziemi Strzeleckiej. Program wyborczy nakreślony na lata 2010-2014 został przez nas zrealizowany. Dla dalszego rozwoju naszej Gminy chcemy zrobić jeszcze więcej.

Szanowny Wyborco!

Rozwój naszej Małej Ojczyzny wymaga działań konkretnych, długofalowych i przemyślanych. Będziemy je - wspólnie ze społeczeństwem – określać i realizować. Przyświeca nam jeden cel:
Wszystko co najlepsze – rozum i serce – Ziemi Strzeleckiej.

1. Gospodarka.

    Będziemy kontynuować starania o dalszy rozwój gospodarczy Gminy, poprzez:

2. Kapitał społeczny.

    Będziemy dbać o wzrost poziomu życia mieszkańców naszej Gminy, poprzez:

3. Budownictwo mieszkaniowe.

    Będziemy dbać o realizację potrzeb mieszkaniowych w naszej Gminie, poprzez:

4. Edukacja.

    Będziemy kontynuować działania ukierunkowane na rozwój edukacji gminnej poprzez:

5. Bezpieczeństwo.

    Będziemy dbać o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców poprzez:

6. Kultura, turystyka i sport.

    Będziemy dbać o wypoczynek i rekreację mieszkańców Gminy, poprzez:

7. Środowisko.

    Będziemy dbać o czystość naszej Gminy, poprzez:
  Zobacz nasz program wyborczy dla Powiatu strzeleckiego na lata 2014-2018   

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)