Logo SZS

Wybory 2014

Rejestr kredytów

Brak wpisów w "Rejestrze kredytów"   Otwórz dokument "Rejestr Kredytów" (pdf)Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka
ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie.

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Jan Bogusz (zamieszkały w Szymiszowie, gmina Strzelce Opolskie)

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Mateusz, Hubert Szłapa (zamieszkały w Szymiszowie, gmina Strzelce Opolskie)

Lp. Data wpisu* Bank Data udz. Wysokość Oproc. Inne koszty Termin spłaty Poręczyciele Kwota poręcz. Dodatkowe informcje
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Wyjaśnienie
*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok - miesiąc - dzień (np. 2011-05-07).
Zawartość poszczególnych kolumn
1) Liczba porządkowa
2) Data wpisu
3) Nazwa banku udzielającego kredytu
4) Data udzielenia kredytu
5) Kwota (wysokość) kredytu
6) Oprocentowanie kredytu
7) Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu
8) Termin spłaty kredytu
9) Imiona i nazwiska poręczycieli
10) Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli
11) Dodatkowe informacje

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)