Logo SZS

Wybory 2014

Rejestr wpłat

   Otwórz dokument "Rejestr wpłat" (pdf)Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka
ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie.

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Jan Bogusz (zamieszkały w Szymiszowie, gmina Strzelce Opolskie)

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Mateusz, Hubert Szłapa (zamieszkały w Szymiszowie, gmina Strzelce Opolskie)

Lp. Data wpisu* Data wpłaty*/** Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłaty** Dodatkowe informacje
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1 2014-09-30 2014-09-29 Artur Kiowski Niezdrowice 2 000 2 000 ----
2 2014-11-02 2014-10-30 Artur Kiowski Niezdrowice 1 500 3 500 ----
3 2014-11-13 2014-11-10 Artur Kiowski Niezdrowice 600 4 100 ----

Wyjaśnienie
  *) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).
 **) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)