Komitet Wyborczy Wyborców
Ziemia Strzelecka

Logo KWW

Wszystko co najlepsze
Rozum i serce Ziemi Strzeleckiej

Wybory Samorządowe 2018

Rejestr kredytów

Brak wpisów w "Rejestrze kredytów"

pdf  Otwórz dokument w nowym oknie "Rejestr kredytów"
Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka.

Siedziba Komitet wyborczy: ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie.

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Hubert Waloszek, zamieszkały w Strzelcach Opolskich.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Anita Malżycka, zamieszkała w Strzelcach Opolskich.

Lp. Data wpisu* Bank Data udz. Wysokość Oproc. Inne koszty Termin spłaty Poręczyciele Kwota poręcz. Dodatkowe informcje
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Wyjaśnienie
*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).

Zawartość poszczególnych kolumn
1) Liczba porządkowa
2) Data wpisu
3) Nazwa banku udzielającego kredytu
4) Data udzielenia kredytu
5) Kwota (wysokość) kredytu
6) Oprocentowanie kredytu
7) Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu
8) Termin spłaty kredytu
9) Imiona i nazwiska poręczycieli
10) Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli
11) Dodatkowe informacje
Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: kww@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 5-09-2018 (Hubert Waloszek)