Logo SZS

Archiwum - Aktualności 2016 rok  Walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, które zostało zaplanowane na dzień 12 stycznia 2017 roku o godzinie 1745 (drugi termin g. 1800) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 5 w Strzelcach Opolskich.
Decyzja o terminie zebrania zapadła na spotkaniu Zarządu w dniu 17 listopada b. r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu.

(18-11-2016)
  II Rajd Rowerowy SZS

Rajd Rowerowy SZS 2016

W dniu 27 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka zorganizowało po raz kolejny rajd rowerowy. W trwającej ponad 7 godzin imprezie, wzięło udział niespełna 50 osób. Rowerowa wycieczka prowadziła ze Strzelce Opolskich przez Jelmielnicę, Barut, Centawę oraz z powrót do Strzelec Op.
Impreza była objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Więcej  Relacja z II Rajdu SZS

(30-08-2016)
  II Rajd Rowerowy SZS

Rajd Rowerowy SZS 2016

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka organizuje w dniu 27 sierpnia 2016 roku rajd rowerowy. Celem rajdu jest promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców ziemi strzeleckiej oraz popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego spędzania czasu wolnego. Dodatkowo Organizatorzy w tym roku zamierzają promować ideę samorządności i społeczeństwa obywatelskiego oraz osiągnięć Gminy Strzelce Opolskie.


pnp  Plakat informacyjny(dokument pdf )

Trasa rowerowej przejażdżki, o długości ok. 45 km, przebiegać będzie ze Strzelec do Jemielnicy przez Osiek, dalej przez Barut i Dąbrówkę do Centawy i powrót do Strzelec. W ramach imprezy zaplanowane jest zwiedzanie zespołu klasztornego Cystersów w Jemielnicy, przerwa kawowa oraz piknik z konkursem.Impreza została objęta przez Burmistrza Strzelec Opolskich Honorowym Patronatem.


Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Planuje się, że w rajdzie weźmie udział do 50 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

Zbiórka na placu Myśliwca, przed Ratuszem o godzinie 930, wyjazd o godzinie 1000.

Zainteresowani udziałem mogą przesłać kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl

Regulamin wraz formularzem zgłoszeniowym poniżej.

  Regulamin Rajdu(dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument pdf)

  Karta zgłoszeniowa (dokument Open Office)

  Karta zgłoszeniowa (dokument MS Word)

  Planowana trasa rajdu(dokument pdf )

  Kodeks Drogowy_(fragmenty) (dokument pdf)

Ubezpieczenie

Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym uczestnikom rajdu ubezpieczenie
Warta Travel Plus
Okres ubezpieczenia: od 27 sierpnia 2016 do 27 sierpnia 2016
Forma ubezpieczenia: zbiorowe
Suma ubezpieczenia NNW: 20 000 zł/os.
Suma ubezpieczenia OC: 20 000 zł/os.

  Ogólne warunki ubezpieczenia Warta Travel Plus(dokument pdf )>>  Lista zarejestrowanych uczestników

(4-08-2016)  II Rajd Rowerowy SZS


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka już po raz drugi organizuje rajd rowerowy po ziemi strzeleckiej. Impreza odbędzie się w sobotę 27 sierpnia. Udział będzie całkowicie bezpłatny.
Wkrótce więcej szczegółów.


(1-08-2016)  Rocznicą Konstytucji 3 Maja


Złożenie kwiatów

Foto: ze strony www.strzelceopolskie.pl

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wzięło udział w gminnych uroczystości związanych z rocznicą Konstytucji 3 Maja. Delegacja Stowarzyszenia złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem poświęconym ofiarom wojen i przemocy.


(4-05-2016)  XVIII Laury Ziemi Strzeleckiej

W sobotę, 23 kwietnia b. r., odbyła się XVIII Gala na której zostały wręczone nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" za 2015 rok.

Tegoroczne nagrody otrzymali:

 • w kategorii działalność społeczna: Ojciec Błażej Kurowski,
 • w kategorii działalność gospodarcza: Tomasz Jańczak,
 • w kategorii działalność wychowawcza: Koło Łowieckie Nr 1 „JELEŃ” w Strzelcach Opolskich,
 • w kategorii działalność kulturalna: Karol Mutz,
 • w kategorii działalność sportowa: Justyna Jegiołka,
Zarząd Stowarzyszenia przyznał nagrody specjalne: Joachimowi Jelito oraz Jackowi Lyka
W roku 2005 laureatami "Laur Ziemi Strzeleckiej dla najlepszych gimnazjalistów" zostali: Najlepszy Gimnazjalista gminy Izbicko
 • Laura Gawlik - uczennica klasy IIB Zespołu Szkół Gminny Izbicko Publicznego Gimnazjum im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku
Najlepszy Gimnazjalista gminy Jemielnica
 • Julia Kapuścińska - uczennica klasy IIIB Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy
Najlepszy Gimnazjalista gminy Leśnica
 • Paweł Hadaschik - uczeń klasy IIA Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy
Najlepszy Gimnazjalista gminy Strzelce Opolskie
 • Armin Ernst - uczeń klasy IIIA Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach opolskich
 • Katarzyna Kała - uczennica klasy IIIA Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich
 • Dominika Kroker - uczennica klasy IIIB Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła II w Szymiszowie
Najlepszy Gimnazjalista gminy Ujazd
 • Magdalena Paterok - uczennica klasy IIIB Publicznego Gimnazjum im. Św. Anny w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w  Ujeździe
Najlepszy Gimnazjalista gminy Zawadzkie
 • Aleksandra Jamrozik - uczennica klasy IIIB Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem
 • Julia Bartoszek - uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w Zespole szkolno-Gimnazjalnym im. Wincentego z Kielczy w Kielczy
 • Wiktoria Lachowicz - uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach

(23-04-2016)
  Walne zebranie Stowarzyszenia

W dniu 18 kwietnia odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, zwołane przez Zarząd, zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu.
Program spotkanie obejmował między innymi przedstawienie informacji z działalności Zarządu w 2015 roku i sprawozdania finansowego za miniony rok oraz dyskusję i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

Uczestnicy spotkania przyjęli:

Ponadto na zebraniu omówiono główne kierunki działań na 2016 roku oraz wysłuchano informacji Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego Kapituły z przygotowań do Gali "Laurów Ziemi Strzeleckiej".

(19-04-2016)
  XVIII Laury Ziemi Strzeleckiej


W sobotę, 23 kwietnia b. r., odbędzie się tradycyjna uroczysta gala na której zostaną wręczone nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" za 2015 rok.
Wybory, organizowane już od osiemnastu lat przez Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, uhonorują osoby, zespoły i przedsiębiorstwa aktywnie angażujące się na rzecz lokalnej społeczności.
W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur. Piętnastu z nich poznaliśmy po nominacji Kapituły.
Wszyscy nominowani to wyśmienici pretendenci do nagrody, szanowani i niezwykle zasłużeni dla Ziemi Strzeleckiej. Niewątpliwie Kapituła będzie miała sporo dylematów z dokonaniem wyboru.
O tym kto otrzyma prestiżową nagrodę ale równie wszystkich nominowanych, będzie można, zobaczyć na scenie Strzeleckiego Ośrodka Kultury już 23 kwietnia.

(31-03-2016)
  Walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, które odbędzie się 18 kwietnia 2016 roku o godzinie 1745 (drugi termin g. 1800) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 5 w Strzelcach Opolskich.
Na zebraniu między innymi przedstawione zostaną: sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, jak również zostanie przedstawiona informacja na temat przygotowań do Uroczystej Gali wręczenia Laurów za 2015 rok.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu.

(31-03-2016)
  XVIII Laury Ziemi Strzeleckiej

Kapituła Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" ogłosiła nominowanych w XVIII edycji konkursu. W poszczególnych kategoriach nominowani zostali:

   działalność społeczna:

 1. Joachim Jelito,
 2. Ojciec Błażej Kurowski,
 3. Edward Dalibóg,

   działalność gospodarcza:

 1. Firma Konstalmet S. C. z Gąsiorowic,
 2. Tomasz Jańczak,
 3. Firma AGROCOM Polska Jerzy Koronczok z Żędowic,

   działalność wychowawcza:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka”w Strzelcach Opolskich,
 2. Urszula Kraka,
 3. Koło Łowieckie Nr 1 „JELEŃ” w Strzelcach Opolskich,

   działalność kulturalna:

 1. Karol Mutz,
 2. Roman Dethloff,
 3. Orkiestra Strażacka przy Zarządzie M-G Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich,

   działalność sportowa:

 1. Justyna Jegiołka,
 2. Piotr Ratajczak,
 3. Paweł Brandt.
  >>>>   Więcej informacji o nominowanych do nagrody za 2015 rok

(23-03-2016)Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Michała Fiałkowskiego, Członka Założyciela Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, społecznika, Radnego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej I i II kadencji.
Członkowie i Zarząd Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka składa rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kondolencje

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 27 lutego o godzinie 1200 w Kościele Św. Barbary w Strzelcach Op.


Bo, tam z dziada i pradziada,
Żyli nasi wciąż przodkowie.
Skąd zostałem przesiedlony,
Gdzie spędziłem młode lata.

Tam, ma młodość pozostała,
Ta, co kraj ten pokochała.
Dziś w mym sercu miejsca mało,
Bo na Kresach - część zostało!


Fragment wiersza "Serce Kresowiaka" Mieczysława Habudy.
Michał Fiałkowski (1927-2016)
Członek założyciel i aktywny działacz Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka

                Urodził się w 1927 roku na kresach wschodnich w Biłce Szlacheckiej, powiat Lwów. Rodzina Fiałkowskich, pochodzenia szlacheckiego, była dość zamożna, posiadała duże gospodarstwo rolne.
                Młody Michał naukę rozpoczął w szkole w Biłce, a następnie kontynuował ją we lwowskiej szkole przyklasztornej. Edukację przerwało wkroczenie do Lwowa wojsk rosyjskich we wrześniu 1939 roku. Wojnę spędził w rodzinnej wiosce, okupowanej na przemian przez wojska rosyjskie, niemieckie i znów przez armię rosyjską. Wstąpił i walczył w AK, głównie broniąc polskich wiosek przed napadami ukraińskich band.
                Po zakończeniu wojny, w maju 45 roku, część rodziny Fiałkowskich wraz z Michałem przymusowo została przesiedlona na ziemie zachodnie. Michał trafia na Opolszczyznę, najpierw do Koźla, później do Leśnicy. Zgłasza się na ochotnika do służby wojskowej, którą kończy w stopniu plutonowego.
                W 1953 roku wstępuje w związek małżeński z Józefą, dawną koleżanką z rodzinnych stron. Na początku lat sześćdziesiątych wraz z żoną i dwójką dzieci zamieszkują w Strzelcach Opolskich. Tam Michał pracuje jako instruktor w Zespole Szkół Zawodowych.
                W 1980 roku i jego porywa rodzący się ruch wolnościowy. Wstępuje do Związku Zawodowego "Solidarność", powołanego w szkole, w której pracuje. Najpierw działa w lokalnych strukturach, a później ogólnopolskich.
                W pierwszych wolnych wyborach samorządowych w 1990 roku zostaje wybrany do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, startując z list nieformalnego Ruchu Obywatelskiego. Zostaje wiceprzewodniczącym Rady. Funkcję tę pełni również w kolejnej kadencji. W tym okresie mocno angażuje się w pracę w Fundacji Remontu Szpitala w Strzelcach Opolskich.
                W 1998 roku, jako członek założyciel bierze udział w powołaniu Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, którego był aktywnym członkiem.
                Michał Fiałkowski był osobą o różnorodnych zainteresowaniach i pasjach. Pisał opracowania na temat dogmatów wiary, ale również artykuły prasowe, w tym również w czasie stanu wojennego do "gazetki podziemnej". Z zamiłowaniem oddawał się też innemu hobby jakim było hafciarstwo. Wykonał wiele gobelinów o tematyce religijnej. Wyszywał szaty liturgiczne i sztandary.
                Pan Michał, człowiek mocno doświadczony przez życie był zawsze pogodny, miły i skory do pomocy. Jego wyważone spojrzenie i zdolność kompromisu zawsze łączyły - łączyły ludzi różnych narodowości, różnych poglądów. W swoim sercu miał miejsce na dwie "małe ojczyzny" - Biłkę Szlachecką, gdzie urodził się i spędził dzieciństwo oraz Strzelce Opolskie gdzie osiadł, mieszkał i pracował. Był prawdziwym patriotą i autorytetem dla bliskich, przyjaciół i znajomych.


Część informacji zaczerpnięto z książki Marii Jolanty Szczepańskiej: "Michał Fiałkowski Zawiła droga z Biłki Szlacheckiej do Strzelec Opolskich - wspomnienia"(22-02-2016)  XVIII Laury Ziemi Strzeleckiej

Zarząd Stowarzyszenia ogłosił XVIII edycję konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej". Mieszkańcy powiatu strzeleckiego mogą zgłaszać kandydatury do nagrody za 2015 rok w pięciu kategoriach:
• działalności społecznej,
• działalności gospodarczej,
• działalności wychowawczej,
• działalności kulturalnej,
• działalności sportowej.
Wniosek powinien zawierać informację o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/firmy/instytucji.
Zgłoszenia należy przekazać w terminie do 11 marca 2016 roku (do godz. 1500), w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”, na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, ul. Wałowa 5, 47 – 100 Strzelce Opolskie.

  Ogłoszenie o konkursie Laur Ziemi Strzeleckiej (dokument pdf )


Wzór zgłaszania kandydatury do Konkurs „Laur Ziemi Strzeleckiej”

pdf  Wzór zgłoszenia(dokument pdf)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument doc)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument odt)

(28-01-2016)  Zabawa karnawałowa

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka zaprasza Członków Stowarzyszenia 9 lutego 2016 roku od godziny 1800do 2400 na zabawę karnawałową do Restauracji "U Jana" w Warmątowicach.

plakat

Koszt 90 zł od pary.
Zapisy do 1 lutego 2016 roku przyjmują:
kol. Marek Życzyński oraz kol. Jan Bogusz

(20-01-2016)

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 16-01-2020 (Hubert Waloszek)