Komitet Wyborczy Wyborców
Ziemia Strzelecka

Logo KWW

Wszystko co najlepsze
Rozum i serce Ziemi Strzeleckiej

Wybory Samorządowe 2018

Rejestr wpłatpdf  Otwórz dokument w nowym oknie "Rejestr Wpłat"


Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka.

Siedziba Komitet wyborczy: ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie.

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Hubert Waloszek, zamieszkały w Strzelcach Opolskich.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Anita Malżycka, zamieszkała w Strzelcach Opolskich.

Lp. Data wpisu* Data wpłaty*/** Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłaty** Dodatkowe informacje
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1 2018-09-17 2018-09-17 Tadeusz Goc Szczepanek 5000,00 zł 5000,00 zł ---
2 2018-10-09 2018-10-09 Magdalena Milwiw-Baron Wrocław 5000,00 zł 5000,00 zł ---
3 11-10-2018 10-10-2018 Aleksandra Bar Strzelce Opolski 5000,00 zł 5000,00 zł ---
4 17-10-2018 15-10-2018 Gabriela Puzik Kadłub 200,00 zł 2200,00 zł ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Wyjaśnienie
*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.

Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: kww@ziemiastrzelecka.pl autor Uaktualniono: 17-10-2018 (Hubert Waloszek)