Logo SZS

Archiwum - Aktualności 2018 rok

Zyczenia Bożonmarodzeniowe

(23-12-2018)
SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 19 listopada br. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonało wyboru władz na kadencję 2018-2022.
Na przewodniczącego Stowarzyszenia ponownie został wybrany Józef Kampa, który z powodzeniem pełni tę funkcję od 2011 roku.
Do składu Zarządu zostali wybrani: Jan Bogusz (wiceprzewodniczący), Hubert Waloszek (wiceprzewodniczący), Marzena Staroszczyk (skarbnik), Marek Życzyński (sekretarz) oraz Danuta UrbaniakRenata Krawczyk.
W Skład Komisji Rewizyjnej weszli: Anita Malżycka (przewodnicząca), Sylwester Kaczmarek (sekretarz) oraz Henryk Skowronek.
Walne Zebranie powołało również Kapitułę Nagrody Laury Ziemi Strzeleckiej w osobach: Józef Kampa, Andrzej Wróbel, Bogusław Farion, Marek Życzyński, Jan Zubek, Irena Kaczmarek, Gabriela Puzik, Henryk SkowronekHubert Waloszek. Kapituł wybierze spośród siebie na swoim pierwszym spotkaniu przewodniczącego i sekretarza.

(30-11-2018)
Info  100 lecie Odzyskania przez Polskę niepodległości

Składanie kwiatów

Delegacja Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka wzięła udział w zorganizowanych w dniu 11 listopada w Strzelcach Opolskich, uroczystościach obchodów 100-lecia odzyskaniem przez Naszą Ojczyznę niepodległości. Złożono biało-czerwoną wiązankę kwiatów pod pomnikiem poświęconym ofiarom wojen i przemocy.
(11-11-2018)

    Wybory Samorządowe

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka dziękuje wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy i Powiatu za udział w wyborach samorządowych, jak również wszystkim tym którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem i oddali głosu na kandydatów KWW Ziemia Strzelecka.

(31-10-2018)    Wybory Samorządowe

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Strzelecka w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz w wyborach burmistrzów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku osiągnął bardzo dobre wyniki.
Mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie już w pierwszej turze wybrali swojego burmistrza. Pan Tadeusz Goc uzyskał niecałe 52 % poparcia i będzie pełnił tę funkcję przez kolejne pięć lat.

W wyborach do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich KWW Ziemia Strzelecka uzyskała większość to jest 11 mandatów na 19. W szczególności mandat otrzymali:

Mandat do Rady Powiatu Strzeleckiego otrzymali:

Mandat do Rady Gminy Izbicko mandaty uzyskali:

(25-10-2018)SZS  Grant w konkursie Moje miejsce na Ziemi

Zarząd Fundacji "Orlen - Dar Serca" przyznał Stowarzyszeniu Ziemia Strzelecka grant w wysokości 10 000 zł na realizację Projektu Moje bezpieczne miejsce na Ziemi w ramach konkursu Moje miejsce na Ziemi.Orlen Dar Serca

(17-10-2018)
SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka na dzień 19 listopada 2018 roku o godzinie 1730 (w przypadku braku kworum drugi termin o godz. 1800) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 5 w Strzelcach Opolskich. Zgromadzenie jest kontynuacją zebrania z 12 kwietnia 2018 roku
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu.


Więcej Więcej informacji

(26-10-2018)
  IV Rajd Rowerowy SZS

Rajd Rowerowy SZS 2018

W dniu 1 września b.r. odbył się, zorganizowany przez Stowarzyszenie, rajd rowerowy, w którym wzięło udział niespełna 60 osób.
Impreza została dofinansowana przez Fundację Górażdże "Aktywni w Regionie w 2018 roku" oraz objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
Więcej  Relacja z IV Rajdu SZS

(3-09-2018)kondolencje


(3-09-2018)  IV Rajd Rowerowy SZS

IV Rajd Rowerowy SZS 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w IV Rajdzie Rowerowym SZS, który odbędzie się w dniu 1 września b.r.
Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Może w nim wziąć udział do 50 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
W programie między innymi zwiedzanie ruin Pałacu Biskupów Wrocławskich w Ujeździe oraz piknik z konkursem. Udział jest bezpłatny.
Impreza została dofinansowana przez Fundację Górażdże - Aktywni w Regionie w 2018 oraz objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Więcej  Więcej informacji na temat rajdu

pnp   Plakat informacyjny(dokument pdf)

(29-07-2018)SZS  IV Rajd Rowerowy SZS

IV Rajd Rowerowy SZS


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka po raz kolejny organizuje rajd rowerowy po ziemi strzeleckiej. Impreza odbędzie się w sobotę 1 września b.r. Udział będzie całkowicie bezpłatny.
Wkrótce więcej szczegółów.
pnp   Plakat informacyjny(dokument pdf)

(20-07-2018)Info  Rocznicą Konstytucji 3 Maja

Złożenie kwiatów

Delegacja Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka wzięła udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowanych tradycyjnie przez Burmistrza Strzelec Opolskich. Między innymi złożona została wiązankę kwiatów pod pomnikiem poświęconym ofiarom wojen i przemocy.
(4-05-2018)

  Marszałkowski Budżet Obywatelski - oddajmy głos do 29  kwietnia

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, jako współinicjator, zachęca mieszkańców ziemi strzeleckiej do oddania głosu w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim na zadanie:

„Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez budowę chodnika w ciągu ul. Stawowej w Strzelcach Opolskich (P/OST/16/DIG)”

Możliwe formy głosowania:

(10-04-2018)  XX Laury Ziemi Strzeleckiej

Laury za 2017 rok rozdane.
W sobotę 14 kwietnia na uroczystej gali przyznano statuetki "Laur Ziemi Strzeleckie" XX jubileuszowej edycji. Kapituła z pośród 15 nominowanych wybrała:

Zarząd Stowarzyszenia przyznał nagrodę specjalną
p. Markowi Gaworskiemu
oraz
Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny.

Laureaci


Laureatami "Laur Ziemi Strzeleckiej dla najlepszych gimnazjalistów" za roku 2017 zostali:


  więcej  Więcej informacji o laureatach

(14-04-2018)SZS  Walne zebranie Stowarzyszenia

W dniu 12 kwietnia b.r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, zwołane przez Zarząd, zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli:

oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

(12-04-2018)
SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka na dzień 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 1730 (w przypadku braku kworum drugi termin o godz. 1800) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 5 w Strzelcach Opolskich.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu.
Proponowany przez Zarząd porządek zabrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników oraz stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku, w tym sprawozdanie finansowe.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Przyjęcie uchwały o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium za 2017 rok.
 8. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia z przygotowań do gali XX edycji Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej oraz wstępny plan przygotowań do wyborów samorządowych.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zakończenie spotkania.

(28-03-2018)
  XX Laury Ziemi Strzeleckiej

Kapituła Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" nominowała kandydatów w XX edycji konkursu. Nominacje w poszczególnych kategoriach otrzymali:

   działalność sportowa:

 1. Katarzyna Namyślak – zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego "Siódemka" w Strzelcach Opolskich, Mistrzyni Polski Seniorek i Mistrzyni Europy Seniorek w Sumo;
 2. Ryszard Becella – działacz sportowy oraz propagator sportu młodzieżowego, od 2002 roku związany ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy "Piast" w Strzelcach Opolskich;
 3. Tomasz Nowakowski – wychowanek sekcji koszykówki MKS Strzelce Opolskie, obecnie zawodnik pierwszoligowej drużyny koszykówki Pogoni Prudnik.

   działalność społeczna:

 1. Krystyna Richter – lider społeczności krośnickiej, prowadzi Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Krośnica i Chór "Echo Krośnicy";
 2. Bogusław Barłóg – od ponad 40 lat związany z Ziemią Strzelecką, Prezes Koła PTTK "Kamienie Szlachetne" w Strzelcach Opolskich;
 3. Roman Kolek – mieszkający w Jemielnicy wicemarszałek województwa opolskiego, radny Sejmiku Województwa Opolskiego.

   działalność kulturalna:

 1. Marek Gaworski – fotograf, autor i wydawca książek oraz albumów nie tylko o powiecie strzeleckim;
 2. Maria Sławska – pedagog z zawodu, poetka z zamiłowania, laureatka wielu nagród w konkursach poetyckich;
 3. &Orkiestra Strażacka przy Zarządzie Oddziału M-G Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich, której początki muzycznej działalności sięgają 1938 roku.

   działalność wychowawcza:

 1. Jadwiga Pszon–Chwedyna – od 32 lat związana z ujazdowską oświatą, od 2002 roku dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe,
 2. Marzenna Staroszczyk inicjatorka szkolnego wolontariatu, od dwóch kadencji opiekun Młodzieżowej Rady Gminy, współautorka projektu współpracy z Banderą w USA,
 3. Ks. Józef Żyłka – od 33 lat Proboszcz Parafii Klucz traktujący świątynię jako wspólny dom, jego pasją są gołębie, jest ogólnopolskim duszpasterzem hodowców,

   działalność gospodarcza:

 1. PHU PROFECTUS z Niezdrowic – firma działająca w branży budowlanej, ma na swoim koncie wiele zrealizowanych inwestycji, głównie obiektów użyteczności publicznej,
 2. Jan Patoła – od 1991 roku właściciel Restauracji „U Jana” w Warmątowicach, wzór małego przedsiębiorcy, który doskonale radzi sobie na niełatwym do prowadzenia biznesu terenie wiejskim,
 3. Jan Ploch – od ponad 10 lat prowadzi w Kadłubie firmę budowlaną, sponsor i darczyńca wielu lokalnych inicjatyw, prezes OSP w Kadłubie,
  więcej  Informacje o nominowanych do nagrody za 2017 rok

(20-03-2018)Ostatnie pożegnanie Jana Goczoła, urodzonego w Rozmierzy śląskiego poety

Pogrzeb Jana Goczoła
Pogrzeb odbył się 26 lutego b.r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu.
Jan Goczoł - poeta, dziennikarz, prezes oddziału Związku Literatów Polskich w Opolu, od urodzenia związanym ze Śląskiem. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, między innymi Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
W 2004 roku został uhonorowany przez Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka nagrodą specjalną "Laur Ziemi Strzeleckiej" za sławienie piękna śląskiej ziemi.
Cześć jego pamięci.

Tu mieszkał poeta. Tak jakby
nieco ponad stan
instynktu samozachowawczego. Na przykład
jawnie marzył na jawie,
za nic mając wiek i doświadczenia.
Na Starego Ślązaka się powoływał;
w takich czasach!

                     Jan Goczoł - Z pogorzeliska (fragment)

(26-02-2018)SZS  "Rodzinna sobota na łyżwach"

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka było współorganizatorem imprezy integracyjnej zorganizowanej w sobotę 17 lutego 2018 roku przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną.
Na strzelecki Biały Orlik zaproszono do wspólnej zabawy całe rodziny. Uczestnicy mogli rywalizować w przeróżnych, ciekawych konkurencjach rekreacyjno-sportowych. W przerwach natomiast czas umilał im wodzirej "Bartek".
Dla wszystkich przygotowano dyplomy i nagrody oraz darmowy poczęstunek i gorące napoje.

Rodzinna sobota na łyżwach


(20-02-2018)  "Walentynkowy wieczór na lodowisku dla par"

Wtorkowy wieczór zgromadził na lodowisku "Biały Orlik" przy szkole podstawowej nr 7 sporą grupę chętnych do zabawy łyżwiarzy. Organizatorzy przygotowali dla nich kilka ciekawych konkurencji sprawnościowych oraz quiz wiedzy. Dla wszystkich par przewidziano nagrody i drobne upominki oraz dla najlepszej łyżwiarki i łyżwiarza puchary.
Wszyscy uczestnicy imprezy mogli skorzystać z darmowego, ciepłego posiłku, przygotowanego i serwowanego przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną.

Walentynkowy wieczór na lodowisku


(14-02-2018)  "Zimowy mityng rekreacyjno-sportowy"

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Strzelec Opolskich cieszył się konkurs rekreacyjno-sportowy, zorganizowany w niedzielny wieczór w Dużym Parku na stoku "Kaśka". Organizatorzy zapewnili parom jak i kibicom, biorącym udział w imprezie, dobrą zabawę oraz smaczny poczęstunek. Pary rywalizowały w konkursach sprawnościowych oraz quizie wiedzy o olimpiadach zimowych. Wszyscy uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni.Mityng na stoku Kaśka


Kolejna impreza już jutro 13 lutego o godzinie 1900 na lodowisku "Biały Orlik". Serdecznie zapraszamy.


(12-02-2018)  Imprezy dla mieszkańców Strzelec Opolskich

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka przygotowała dla zainteresowanych, dorosłych strzelczan dwie propozycje spędzenia wolnego wieczoru. W najbliższym czasie zostaną zorganizowane dwie imprezy, to jest:

Imprezy mają charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników (decyduje kolejność zgłoszenia). Zainteresowanie pełnoletnie pary mogą zgłosić swój udział drogą elektroniczną na adres szs@ziemiastrzelecka.pl wskazując: imiona i nazwiska osób (pary), miejsce zamieszkania (gminę) oraz nazwę imprezy. Będzie także możliwość zapisania się w dniu imprezy, do godziny 1845

Organizatorzy zapewniają gorący poczęstunek dla wszystkich, a dla najlepszych nagrody i suweniry.

Współorganizatorami są:
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej

Impreza została objęta "Honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich"

  Plakat informacyjny - Zimowy mityng rekreacyjno-sportowy dla par(dokument pdf)

  Plakat informacyjny - Walentynkowy wieczór na lodowisku dla par(dokument pdf)

  Regulamin imprez (dokument pdf)


(5-02-2018)
  Walne zebranie Stowarzyszenia

W dniu 11 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Na spotkaniu poza omówieniem bieżących spraw, przyjęto również program pracy na 2018 rok. W programie tym znalazły się między innymi takie zadania jak organizacja XX edycji Laur Ziemi Strzeleckiej, organizacja rajdu rowerowego oraz udział w wyborach samorządowych. Wstępnie ustalono termin uroczystego wręczenia Laurów na 14 kwietnia b.r. Termin składania wniosków upływa z dniem 9 marca 2018 roku.

(15-01-2018)
Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 16-01-2020 (Hubert Waloszek)