Logo SZS

Archiwum - Aktualności 2020 rokŻyczenia

(24-12-2020)  XXII Laury Ziemi Strzeleckiej


Ważne Informacje!

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej i wejściu w życie kolejnych obostrzeń, Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanej na 17 października b. r. Gali wręczenia wyróżnień w XXII edycji Laurów Ziemi Strzeleckiej. Taką decyzję podjęto w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nominowanych, zaproszonych gości i osób zaangażowanych w organizację uroczystości.
Wręczenie nagród Laury Ziemi Strzeleckiej za 2019  rok zostanie zorganizowane w innym, bezpiecznym czasie.

(14-10-2020)
SZS  VI Rajd Rowerowy SZS

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w VI Rajdzie Rowerowym SZS.

Termin: sobota 29 sierpnia b. r.
Miejsce zbiórki: pl. Myśliwca, Strzelce Op. (przed Ratuszem).

Więcej  Więcej informacji na temat rajdu

(16-08-2020)
SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia spotkali się w dniu 30 czerwca b. r. na Walnym Zebraniu, zwołanym przez Zarząd, zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, podsumowujący działalność Zarządu w 2019 roku.
W związku ze stanem stan epidemiologicznym, nadal obowiązującym na terytorium Polski, zebrani zachowali podczas spotkania wszelkie wymagane obostrzenia.
Przewodniczący Stowarzyszenia przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok. Ponadto przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zreferowała wyniki kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez Komisję.
Ostatecznie po głosowaniu Walne Zebranie przyjęło sprawozdania za 2019 rok i udzieliło Zarządowi absolutorium.

(5-07-2020)
Info  Wybory na prezydenta RP – 2020.

Za niewiele ponad 14 dni pierwsza tura wyborów prezydenckich. Kandydaci w wyborach nie omijają powiatu strzeleckiego. Jutro, 13 czerwca Rafał Trzaskowski, kandydat z ramienia Koalicji Obywatelskiej odwiedzi Kadłub. Spotka się z mieszkańcami o godzinie 1030 na boisku sportowym

(12-06-2020)SZS  Walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 1700 (drugi termin g. 1730) w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Wałowa 5, Strzelce Op.

Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu w dniu 9 czerwca 2020 roku, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.
Termin zebrania: 30 czerwca 2020 godzina 1700 (drugi termin godz. 1730).
Miejsce zebrania: siedziba Stowarzyszenia (ul. Wałowa 5, Strzelce Opolskie).
Charakter zebrania: Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Proponowany przez Zarząd porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników oraz stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z działalności Zarządu za 2019 roku;
  2. finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 5. Przestawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2019 roku;
  2. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka za 2019 roku;
  3. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli;
  4. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 roku.
 9. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu w pierwszej połowie 2020 roku.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie spotkania.

Ze względu na obowiązujący stan epidemiologicznego zebranie zostanie przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Zarząd prosi swoich członków o zaopatrzenie się w odpowiednie maseczki celem zakrycia podczas obrad ust i nosa oraz ewentualnie w rękawic ochronnych

(11-06-2020)
Info  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe

W warunkach szczególnych, wynikających z obowiązującego stanu epidemiologicznego, przedstawiciele Stowarzyszenia upamiętnili 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy.

(05-05-2020)SZS  Zmiana wpisu w KRS

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany danych w KRS, w związku ze zmianą Statutu Stowarzyszenia, przyjętego przez Walne Zebranie w dniu 30 stycznia 2020 roku. W szczególności zostały zmienione zapisy dotyczące celów działalności organizacji.

pdf  Aktualny odpis z KRS (dokument pdf)

(30-04-2020)Info  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W niedzielę 3 maja b.r. o godz. 1300 w Kościele św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Zarząd serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia do udziału, jednocześnie przypomina, że ze względu na stan epidemiologiczny w kościele może jednocześnie przebywać jedynie do 74 osób.
Przed uroczystą mszą, około godziny 1230, przedstawiciele Stowarzyszenia złożą wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ofiarom Wojen i Przemocy.

Święto Narodowe

(30-04-2020)

Życzenia

(10-04-2020)  XXII Laury Ziemi Strzeleckiej

Kapituła Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" nominowała kandydatów w XXII edycji konkursu:

   działalność społeczna:

 1. Jan Ploch – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie;
 2. Marek Życzyński – członek Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, członek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, były dyrektor GZOiW;
 3. Bogusław Barłóg – prezes Koła PTTK „Kamienie Szlachetne” Strzelce Opolskie.

   działalność sportowa:

 1. Maciej Walczak – siatkarz pochodzący ze Strzelec Opolskich, obecnie zawodnik ZAKSA Strzelce Op.;
 2. Jan Pastuch – działacz sportowy, wieloletni prezes LKS „Czarni Kalinów-Kalinowice;
 3. Ryszard Becella – prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy "Piast" w Strzelcach Opolskich, działacz sportowy oraz propagator sportu młodzieżowego.

   działalność kulturalna:

 1. Adriann Jarosz – poetka, nauczycielka, prezes Oddziału Związku Literatów Polskich;
 2. Roman Dethloff – twórca ludowy, rzeźbiarz, animator kultury, dokumentalista historii lokalnej;
 3. Barbara Prochownik-Malewska, animatorka kultury, założycielka Zespół Pieśni i Tańca Strzelce, solistka w zespole VIVA LA MUSICA.

   działalność wychowawcza:

 1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – działająca przy Ochotnicza Straż Pożarna w Szymiszowie,
 2. Małgorzata Kucharska emerytowana instruktorka tańca w Strzeleckim Domu Kultury, prowadzi Zespół Taneczny KLIK ,
 3. Zbigniew Babski – przewodniczący Strzeleckiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, pomysłodawca rad młodzieżowych w województwie opolskim.

   działalność gospodarcza:

 1. Zimmermann Haus Sp. z o. o. Sp. K. – producent energooszczędnych domów szkieletowych,
 2. Gabriela i Jan Patołowie – właściciele Restauracji „U Jana” w Warmątowicach,
 3. Kapica Sp. z o. o. – producent stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, aluminium i drewna.
  więcej  Informacje o nominowanych w XXII edycji konkursu

2-04-2020)Symbol-Laury  XXII Laury Ziemi Strzeleckiej

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w XXII edycji konkursu „Laury Ziemi Strzeleckiej” do wtorku 10 marca 2020 roku do godziny 1500.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do nagrody za 2019 rok, w pięciu różnych kategoriach:

Wniosek można złożyć osobiści lub przekazać pocztą na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, 47–100 Strzelce Op., ul. Wałowa 5, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: zarzad@strzelceopolskie.pl, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”
Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/przedsiębiorstwa/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku, w związku z prowadzonym konkursem.
Wzór zgłaszania kandydatury do Konkurs „Laury Ziemi Strzeleckiej”

pdf  Ogłoszenie o konkursie Laury Ziemi Strzeleckiej (dokument pdf )


Wzór zgłaszania kandydatury do Konkurs „Laury Ziemi Strzeleckiej”

pdf  Wzór zgłoszenia(dokument pdf)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument doc)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument odt)

Statuetki

(6-03-2020)Kondolencje

(12-02-2020)Kondolencje

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 7 lutego o godzinie 1200 w Strzelcach Op. w kościele p.w. św. Wawrzyńca.

(2-02-2020)SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

Walne Zebranie Stowarzyszenia


30 stycznia 2020 r. odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na spotkaniu między innymi podjęto uchwały w sprawie:

 • zmianie Statutu Stowarzyszenia;
 • prowadzenia przez Stowarzyszenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 • nadania honorowego członkostwa.
Więcej Więcej informacji

(31-01-2020)
Symbol-Laury  XXII Laury Ziemi Strzeleckiej

Zarząd Stowarzyszenia ogłosił XXII edycję konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej". Mieszkańcy powiatu strzeleckiego mogą zgłaszać kandydatury do nagrody za 2019 rok w pięciu kategoriach:
• działalności społecznej,
• działalności gospodarczej,
• działalności wychowawczej,
• działalności kulturalnej,
• działalności sportowej.
Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/przedsiębiorstwa/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku, w związku z prowadzonym konkursem.
Zgłoszenie można złożyć osobiści lub przekazać pocztą na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ul. Wałowa 5, 47–100 Strzelce Op., bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: zarzad@strzelceopolskie.pl, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”
Termin składania zgłoszeń upływa 2 marca 2020 r. o godz. 15 00

Wzór zgłaszania kandydatury do Konkurs „Laury Ziemi Strzeleckiej”

pdf  Wzór zgłoszenia(dokument pdf)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument doc)
Word  Wzór zgłoszenia(dokument odt)

(16-01-2020)SZS  Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 30 stycznia 2020 roku o godzinie 1700 (drugi termin g. 1730) w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Wałowa 5, Strzelce Opolskie).
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na podstawie § 22 ust. 5 pkt. 1 Statutu.

Proponowany przez Zarząd porządek Zebrania:

 1. Otwarcie, powitanie uczestników oraz stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania.
 5. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu.
 6. Zmiana Statutu Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwały o stosowaniu w Stowarzyszeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
 8. Program pracy Stowarzyszenia na 2020 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie Zebrania

(15-01-2020)Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 16-01-2020 (Hubert Waloszek)