Logo SZS

Grant z Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie

Projekt - "Realizacja przedsięwzięć z zakresu promowania i upowszechniania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Ziemi Strzeleckiej oraz popularyzacji idei europejskości"        


W 2014 roku zrealizowano projekt pn. Realizacja przedsięwzięć z zakresu promowania i upowszechniania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Ziemi Strzeleckiej oraz popularyzacji idei europejskości".
Projekt w swoich założeniach zakładał bardzo szeroką realizację różnych form związanych z promocją zdrowego trybu życia, w połączeniu z pogłębianiem wiedzy w zakresie zdrowego żywienia, jak również obyczajów i trybu spędzania czasu wolnego w różnych regionach kraju i krajów ościennych Unii Europejskiej.
W tym celu Stowarzyszenie nawiązało współpracę z samorządem lokalnym (Gminą Strzelce Opolskie), Strzeleckim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, Międzyszkolnym Klubem Sportowym, Referatem Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich.

I etap realizacji projektu
Zorganizowano w CRWiS zawody pływackie w których wzięło udział blisko 100 uczestników (uczniów oraz rodziców z terenu powiatu strzeleckiego). Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcanie do efektywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny (dzieci z rodzicami) oraz ukazanie korzyści wynikających ze wspólnego spędzania czasu wolnego. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Fundację GÓRAŻDZE – Aktywni w Regionie.

II etap realizacji projektu
W dniach od 16 do 18 maja 2014 roku, na obiekcie Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich, zorganizowany został Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców „Wspólna Europa”. Celem turnieju była wspólna integracja poprzez sport. W rywalizacji udział wzięło blisko 110 zawodników z czeskiego miasta Cholice jak również z Wałbrzycha, Bytomia, Rudy Śląskiej oraz Łodzi. Uczestnicy oprócz rywalizacji sportowej (15 meczów), przez 3 dni poznawali zwyczaje i historię danych regionów naszego kraju i Czech, oraz uczestniczyli w obchodach 20-lecia Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich. MKS był współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

III etap realizacji projektu
W dniach od 1 do 8 sierpnia 2014 roku, Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wraz z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w Strzelcach Opolskich, było organizatorem wymiany młodzieży Strzelec Opolskich, Cholic ( Czechy), Soest ( Niemcy), Druskiennikai (Litwa). Podczas wymiany, która miała miejsce w Niwkach koło Opola, młodzież brała udział w działaniu „W pogoni za zdrowiem”. Młodzi ludzie zgłębiali tajniki zdrowego żywienia, sposoby walki z uzależnieniami, uczyli się jak aktywnie spędzać czas wolny. Projekt rozwijał kompetencje językowe, cyfrowe, multimedialne, promował wśród uczestników aspekty obywatelstwa europejskiego. Innym celem projektu było pokazanie, jak ważny wpływ na rozwój fizyczny i intelektualny człowieka ma jego styl życia. Uczestnicy poznawali nie tylko aspekty zdrowego trybu życia, ale również aspekty kulturowe danego kraju Unii Europejskiej.

IV etap realizacji projektu
W dniu 30 sierpnia 2014 roku, na obiektach pływalni odkrytej w Strzelcach Opolskich Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wraz z Referatem Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, zorganizowało Turniej drużyn piłkarskich dzieci i młodzieży. Uczestnicy turnieju zorganizowanego na przenośnym boisku do piłki nożnej rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Jednym z elementów rywalizacji był konkurs wiedzy o danym kraju, którego barwy i nazwę przybrały poszczególne zespoły. Każda z drużyn biorących udział w turnieju, w wdanej kategorii, została nagrodzona piłką do gry w piłkę nożną oraz dyplomami okolicznościowymi.

V etap realizacji projektu:
W dniu 7 grudnia 2014 roku wraz z Międzyszkolnym Klubem Sportowym zorganizowano Mikołajkowy Turniej Koszykówki dla najmłodszych zawodników. W turnieju udział wzięło 8 drużyn reprezentujących miasta: Bytom, Piekary Śląskie, Brzeg, Otmuchów, Opole oraz Strzelce Opolskie. Ponad 100 uczestników biorących udział w imprezie popularyzującej sport i aktywność ruchową, miało możliwość wykazania swoich umiejętności w tej dyscyplinie sportowej. Zawody zorganizowane zostały w Hali Sportowej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem kibiców

VI etap realizacji projektu
W dniu 24 stycznia 2014 roku Stowarzyszenie zorganizowało piknik rodzinny pod nazwa „Rodzinne popołudnie na łyżwach”. Spotkanie rekreacyjne zorganizowane na lodowisku „Strzelecki Biały Orlik” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy Strzelce Opolskie ale całego powiatu strzeleckiego. W imprezie wzięło udział blisko 70 uczestników. Program imprezy zakładał naukę jazdy na łyżwach pod okiem instruktora oraz rywalizację uczestników w rodzinnym torze przeszkód. Uczestnicy wykazywali się między innymi umiejętnościami w zakresie jazdy na łyżwach, prowadzenia krążka kijem hokejowym, rywalizacją w dyscyplinie jaką jest carling, strzałami na bramkę, rodzinną sztafetą na łyżwach ( rodzic i dziecko) oraz konkursami sprawnościowymi w trakcie jazdy na łyżwach. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom a uczestnicy poszczególnych rywalizacji nagrody. Dla uczestników przygotowano ciepłe napoje oraz drobny poczęstunek.

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)