Logo SZS

Wybory 2014

Informacja Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka

                        Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, w celu wyjaśnienie pojawiających się niejasności, dotyczących tworzenia powiatowej koalicji pomiędzy Stowarzyszeniem i Powiatową Platformą Obywatelską, postanowił przedstawić wszystkie istotne okoliczności i fakty, jakie w tej sprawie miały miejsce.
                        Wolą mieszkańców mandaty w Radzie Powiatu zostały przyznane trzem komitetom wyborczym. KWW Mniejszość Niemiecka otrzymała 8 mandatów, KW Platforma Obywatelska – 5, natomiast KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka oraz KWW Spółdzielców „Mała Ojczyzna” łącznie 6 mandatów (odpowiednio 4 i 2). Zatem arytmetycznie możliwe były trzy warianty pojedynczych koalicji oraz czwarty – wspólna koalicja wszystkich ugrupowań. Należy przy tym wyjaśnić, że komitet wyborczy, którego leaderem jest Burmistrz Goc oraz Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka to pewni partnerzy, gotowi do współpracy na kolejne lata - zarówno w powiecie jak i gminie. Przemawia za tym między innymi programowa zbieżność oraz zdobyte w poprzednich kadencjach doświadczenia we wspólnej pracy na rzecz Naszej Gminy.
Jako pierwszy z inicjatywą spotkania wystąpił Przewodniczący strzeleckiej PO. Zarząd Stowarzyszenia bez wahania przyjął tę propozycję, uznając przyszłą koalicję jako właściwą i dobrą dla Naszych Mieszkańców, gwarantującą harmonijny rozwój całego Powiatu. Do rozmów desygnowano czteroosobową delegację na czele z Przewodniczącym Zarządu.
                        Warto tu wspomnieć, że Stowarzyszenie zawsze deklarowało i nadal deklaruje gotowość otwartej i konstruktywnej współpracy ze wszystkimi, którym dobro Ziemi Strzeleckie i jej Mieszkańców leży głęboko w sercu. W sposób dobitny zostało to ujęte w Programie dla Powiatu na lata 2014-2018. Poza tym, jeszcze na długo przed wyborami, doszło do kilku spotkań z przedstawicielami powiatowego Zarządu PO na których omawiano możliwy zakres współpracy. Rozważano nawet zgłoszenie wspólnych list wyborczych. Zatem wobec rozstrzygnięć wyborczych, zupełnie naturalnym i co ważne oczekiwanym przez Mieszkańców, było powołanie w powiecie koalicji Stowarzyszenie-"Mała Ojczyzna"-PO.
                        Ostatecznie do spotkania doszło w dniu 20  listopada, na którym po niełatwym początku, udało się doprowadzić do konstruktywnych uzgodnień. W pierwszej kolejności poruszono sprawy programowe, a dopiero później rozważano propozycje podziału funkcji, przy czym na tym etapie nie było jakichkolwiek wskazań personalnych. Wydaje się, że obie Strony zakończyły negocjacje z przekonaniem, że został zrobiony właściwy krok we właściwym kierunku.
                        W poniedziałek 24 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, z udziałem przyszłych radnych powiatowych. Przewodniczący zrelacjonował przebieg i wstępne uzgodnienia negocjacyjne, które zostały jednogłośnie przyjęte (w załączeniu notatka sporządzona ze spotkania w dniu 20-11, przedstawiona Zarządowi). Omówiono również strategię na dalsze rozmowy oraz przyjęto projekt  „Umowy Koalicyjnej”.
                       Niestety na kolejne spotkanie, zaplanowane na dzień 25 listopada, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej już nie dotarli. Nie wykonano nawet telefonu, aby powiadomić czekającą delegację Stowarzyszenia o rezygnacji. Dopiero później Przewodniczący Zarządu PO telefonicznie poinformował o wycofaniu się z dalszych negocjacji, w związku z perspektywą zawarcia koalicji z KWW Mniejszości Niemieckiej.
                        Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka bardzo krytycznie ocenia, wątpliwy etycznie, sposób postępowania Powiatowego Zarządu Platformy Obywatelskiej. Szczególnie w kontekście złożonego oświadczenia, że PO do czasu zakończenia negocjacji nie będą prowadzić innych rozmów koalicyjnych i oczekiwań tego samego od Stowarzyszenia
                        Wynik wyborów wydaje się wskazywać, że mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego oczekują zmian, na które w zaistniałej za sprawą Platformy Obywatelskiej sytuacji, nie ma szans.Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)