Logo SZS

Wybory 2014

Okręgi wyborcze

Miasto i Gmina Kolonowskie - okręgi wyborcze

W Gminie Kolonowskie utworzonych jest 15 jednomandatowych okręgów wyborczych
Uchwały Nr XIX/157/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Lp. Usytuowanie okręgów Ilość okręgów/Liczba radnych
1 Kolonowskie 8 okręgów/radnych
2 Spórok 1 okręg/radny
3 Staniszcze Małe 3 okręgi/radnych
4 Staniszcze Wielkie 3 okręgi/radnych

Informacje szczegółowe

Nr okręgu Granica okręgu Liczba radnych
1 Kolonowskie, ulice: 1 Maja, Bzów, Chabrów, Długa, Hrabiego Colonny, Różana, Tulipanowa, Żeromskiego 1
2 Kolonowskie, ulice: Brzozowa, Fabryczna, Kościuszki, Słowackiego 1
3 Kolonowskie, ulice: Konopnickiej, Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, Prusa, Szkolna 1
4 Kolonowskie, ulice: Haraszowskie, Słoneczna, Pluderska 1
5 Kolonowskie, ulice: Kolejowa, Leśna, Opolska do nr 13 i do nr 20, Nowa 1
6 Kolonowskie, ulice: Krzywa, Księdza Czerwionki do nr 59, Prosta, Topolowa 1
7 Kolonowskie, ulice: Bożka, Lipowa, Myśliniecka, Opolska od nr 15 i od nr 22 do końca, Rzeczna 1
8 Kolonowskie, ulice: Cmentarna, Dworcowa, Dzierżonia, Jana Pawła II, Księdza Czerwionki nr 40, 46 i od nr 61 do końca, Piastowska, Polna 1
9 Spórok – obejmujący obszar sołectwa Spórok 1
10 Staniszcze Małe, ulice: Krzywa, Księdza Gajdy, Leśna, Strażacka, Szkolna, Zielona. 1
11 Staniszcze Małe, ulice: Cmentarna, Eichendorffa, Granica, Hauptstocka, Korfantego, Myśliwca, Polna 1
12 Staniszcze Małe, ulice: 1 Maja, Dworcowa, Kani, Odrodzenia, Prusa, Sosnowa 1
13 Staniszcze Wielkie, ulice: 1 Maja, Dworcowa, Siewna 1
14 Staniszcze Wielkie, ulice: Długa, Kościelna, Polna, Rzeczna, Sienkiewicza, Torowa 1
15 Staniszcze Wielkie, ulice: Jana Sobieskiego, Leśna, Mickiewicza, Plac Targowy, Żeromskiego 1


Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)