Logo SZS

Wybory 2014

Okręgi wyborcze

Miasto i Gmina Ujazd - okręgi wyborcze

W Gminie Kolonowskie utworzonych jest 15 jednomandatowych okręgów wyborczych
Uchwały Nr XIX/157/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Lp. Usytuowanie okręgów Ilość okręgów/Liczba radnych
1 Ujazd 4 okręgi/radnych
2 Niezdrowice 1 okręg/radny
3 Stary Ujazd 1 okręg/radny
4 Zimna Wódka 2 okręgi/radnych
5 Klucz 1 okręg/radny
6 Olszowa 1 okręg/radny
7 Sieroniowice 1 okręg/radny
8 Balcarzowice 1 okręg/radny
9 Nogowczyce 1 okręg/radny
10 Jaryszów 2 okręgi/radnych

Informacje szczegółowe

Nr okręgu Granica okręgu Liczba radnych
1 Ujazd, ulice: Krzywa, Kwiatowa, Matejki, Plac Zamkowy, Powstańców Śląskich, Sławięcicka, Słoneczna, Starostrzelecka, Strzelecka, Żeromskiego 1
2 Ujazd, ulice: Damrota, Kościelna, Osiedle Goj, Pl. 1 Maja, Skargi, Staszica, Szkolna, Traugutta 1
3 Ujazd, ulice: Cicha, Gliwicka, Krótka, Piękna, Spacerowa, Wesoła 1
4 Ujazd, ulice: 3 Maja, Bazaltowa, Bursztynowa, Chopina, Chrobrego, Kościuszki, Ligonia, Mickiewicza, Moniuszki, Ogrodowa, Okrzei, Piaskowa, Pl. Lompy, Sienkiewicza, Słowackiego, Wiejska 1
5 Niezdrowice z przysiółkiem Wydzierów 1
6 Stary Ujazd z przysiółkami: Ferdynand i Kopanina 1
7 Zimna Wódka, ulice: Gajowa, Górna, Jaryszowska, Małopolna, pl. Wolności, Ujazdowska, przysiółek Buczki 1
8 Zimna Wódka, ulice: Kwiatowa, Strzelecka, Szkolna, przysiółek Wesołów;Klucz z przysiółkiem Wapiennik 1
9 Olszowa z przysiółkami : Janków i Komorniki i Księży Las 1
10 Sieroniowice, ulice: Kościelna, Leśna, Stawowa, Strzelecka, Zielona, przysiółek Grzeboszowice 1
11 Sieroniowice, ulica Ujazdowska 1
12 Balcarzowice 1
13 Nogowczyce 1
14 Jaryszów, ulice: 1 Maja, 22 Lipca, Leśna, Polna, Stawowa, Zwycięstwa, przysiółek: Kolonia Jaryszowska 1
15 Jaryszów, ulice:18 Marca, Strzelecka, Ujazdowska 1


Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)