Logo SZS


Wybory 2014

Dokonania kadencji 2010 - 2014

Strzeleckie "Naj" w sferze gospodarki"


Zdjęcie ze strony www.strzelceopolskie.pl

Ważniejsze nagrody, tytułu i nagrody uzyskane przez Gminę Strzelce Opolskie w trakcie kadencji 2010-2014

Dynamiczny rozwój gospodarczy Gminy Strzelce Opolskie

Stworzono dobry klimat dla działalności gospodarczej. Powstanie nowych oraz rozwój istniejących zakładów, wpłynął na spadek bezrobocia w powiecie strzeleckim z 11 % w 2010 roku, do 8 % w roku 2014.
Sprzyjając rozwojowi mikro i średnich przedsiębiorstw, zrealizowany został projekt, którego celem była budowa Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Zamkowej. Trwają obecnie prace przy realizacji II etapu Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości „Strzeleckie Łazienki” przy Centrum Rekreacji Wodnej „Strzelec”, z przeznaczeniem na wynajem dla przedsiębiorców z branży rekreacyjno-fitnessowej.
Dla potrzeb planowania przestrzennego opracowano 12 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz przystąpiono do opracowania kolejnych 10. Obowiązującymi planami pokryto łącznie 61 % powierzchni gminy.


Zdjęcie ze strony www.strzelceopolskie.pl

Rozwój firm – nowe miejsca pracy;

Środki UE dla rozwoju gminy

Dynamiczny rozwój gminy nie byłby możliwy bez starań o środki z Unii Europejskiej oraz środki krajowe. W ostatnich latach gmina pozyskała 75 mln. zł. Środki zewnętrzne uzupełnione wkładem własnym, pozwoliły na realizację wielu ważnych dla rozwoju naszej gminy inwestycji i projektów.

Infrastruktura drogowa

Realizacja inwestycji drogowych to również powstanie blisko 1000 miejsc parkingowych i postojowych.


Zdjęcie ze strony www.strzelceopolskie.pl

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa


Zdjęcie ze strony www.strzelceopolskie.pl

Społeczeństwo, sprawy mieszkańców

Oświata i wychowanie

Zrealizowane inwestycje i projekty to między innymi;


Zdjęcie ze strony www.strzelceopolskie.pl

Sport i rekreacja;


Zdjęcie ze strony www.strzelceopolskie.pl

Kultura

Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych

Profilaktyka

Rolnictwo

Bezpieczeństwo