Logo SZS

Wybory 2014

Komitet wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

Wybory samorządowe – istotne zasady

 • Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
      - komitetowi wyborczemu partii politycznej;
      - koalicyjnemu komitetowi wyborczemu;
      - komitetowi wyborczemu organizacji;
      - komitetowi wyborczemu wyborców.
 • Komitet wyborczy organizacji obowiązany jest zawiadomić o utworzeniu komitetu właściwego komisarza wyborczego.
 • Komitet wyborczy wyborców (jeżeli komitet został utworzony w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy) musi zostać utworzony przez co najmniej 5 obywateli mający prawo wybierania.
 • Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów
 • Lista kandydatów w wyborach do rady
      - w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu może zawierać tylko jedno nazwisko;
      - powiatu nie może zawierać mniej niż 3 nazwisk kandydatów jednocześnie nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczy.
 • Każda lista kandydatów powinna być poparta podpisami:
      - co najmniej 25 wyborców - jeżeli dotyczy gminy niebędącej miastem na prawach powiatu;
      - co najmniej 200 wyborców - jeżeli dotyczy powiatu.
 • Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów.
 •     >>>>  Najistotniejsze zmiany w prawie wyborczym

      >>>>  Terytorialne komisje wyborcze

  Pasek

   Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)